Murhusfasader - vedlikehold og reparasjon

Murhusfasader - vedlikehold og reparasjon

E.C. Dahls stiftelse: forseggjort murhusfasade.

E. C. Dahls stiftelse fra 1908 er blant Norges fineste murbygninger. Langt enklere murbygninger har også materialkvaliteter og detaljer som er verdt å ta vare på.

Fasader - puss - ornamenter

For å kunne ta vare på den historiske bebyggelsen er det avgjørende at flest mulig opprinnelige bygningsdeler tas vare på og repareres.

Murhusenes fasader kan ha synlige konstruktive elementer av murverk og være kun pusset eller pusset og malt. Fasadene har svært ulik detaljeringsgrad. Overflatebehandling og detaljering er viktige elementer i fasaden som må ivaretas og videreføres ved en istandsetting.

Noen tegn som kan tyde på at det bør igangsettes en istandsetting av fasaden er åpne sår i pussen hvor mørtelen ryr ut, bortfall av puss, knuste teglstein, tykke lag av blank maling som løsner fra et pulverisert underlag og en hul lyd når det bankes på fasaden.

Historiske foto og tegninger kan gi svar på hvordan fasaden opprinnelig har sett ut dersom det er gjort store endringer. Dette gir et godt grunnlag for en tilbakeføring til opprinnelig utseende.

Når du skal i gang med rehabilitering av en murfasade anbefales det å søke råd hos fagpersoner. Det er viktig å skaffe seg oversikt over eventuelle skader, omfanget og årsaken til skaden før du går i gang med tiltak.

Spesielt på murbygninger er det stor fare for kondens og fuktskader ved innvendig etterisolering. Materialene som er benyttet i murfasaden kan variere, men du kan med stor sikkerhet ta utgangspunkt i at det opprinnelig ble benyttet lokalproduserte produkter som teglstein og kalkbasert mørtel. Type mørtel som ble benyttet kunne variere ut ifra hvor på bygningen den ble benyttet. Overflatebehandlingen var opprinnelig kalkhvitting med eller uten pigment. Reparasjoner av skader er også gjort med ulike produkter og ulike framgangsmåter opp gjennom årene.

På fasader hvor det er benyttet kalkbasert puss er det viktig at det kun males med mineralsk diffusjonsåpen maling. For å oppnå et godt sluttresultat uten skjolder er det viktig at pussen har fått herdet korrekt før det påføres diffusjonsåpen malingen. Fasader som ikke er malt, men kun gråpusset, bør beholdes slik. Da er det spesielt viktig å benytte riktig mørtelblanding ved reparasjoner slik at det ikke blir store material- og fargeforskjeller.

Mer informasjon om murhusfasader

Flere tema om istandsetting

Trehus Dører Vinduer Tak Trapperom

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 02.12.2021

Fant du det du lette etter?