Ildsted

Ildsted

Installering, endring og reparasjon av ildsted er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling.

Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at:

  • Arbeidet gjøres i et eksisterende byggverk
  • Arbeidet gjøres innenfor en bruksenhet eller branncelle

Tiltakshaver har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Meldeplikt til feieravdelingen

Feieravdelingen er tilsynsmyndighet for skorsteiner og ildsteder. Du må melde fra til feiervesenet dersom du ønsker å installere nytt ildsted.

Skorstein

Oppføring av skorstein er søknadspliktig.

Bruksenhet

Med bruksenhet menes rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en bruksenhet være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus.

Branncelle

Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

TEK17

Sist oppdatert: 14.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward