Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd

Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd

Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger, er normalt søknadspliktig.

Det er likevel gjort unntak for lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 17.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward