Behandling av byggesøknad i kommunen

Når byggesøknaden er komplett skal kommunen behandle søknaden innenfor de frister som er gitt i plan- og bygningslovgivningen. En komplett søknad betyr at dokumentasjonen skal være tilfredsstillende og inneholde nødvendig opplysninger slik at kommunen kan kunne foreta en forsvarlig vurdering av søknaden.

Når en søknad er komplett skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningslovgivningen. Vi forutsetter at de opplysningene som fremgår av søknadsmaterialet er korrekte og i henhold til lovverket og plangrunnlaget.

I de tilfellene søknaden ikke er komplett, vil saksbehandler etterspørre mer dokumentasjon. Dette vil skje i form av et brev (tilbakemelding før vedtak), e-post eller telefon. Saksbehandler vil vurdere hva som er mest fornuftig ut fra omfanget av manglene, tidsfrister og lignende.

Ansvaret for oppfyllelse av tekniske krav ligger hos aktørene og ikke kommunen. Dette fordi plan- og bygningsloven er en rettighetslov som er basert på tillit til aktørene. Ved tvil kan vi likevel velge å undersøke dette nærmere med et tilsyn.

 

Relevant lovverk

Pbl § 21-2. Søknad om tillatelse

Pbl § 21-4. Behandling av søknaden i kommunen

Pbl § 21-7. Tidsfrister med særskilte virkninger

SAK10 § 1-1. Formål

SAK10 kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Sist oppdatert: 20.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004