Behandling av byggesøknad i kommunen

Behandling av byggesøknad i kommunen

Når byggesøknaden er komplett skal kommunen behandle søknaden innenfor de tidsfrister som er gitt i plan- og bygningslovgivningen. Søknaden er komplett når dokumentasjonen er tilfredsstillende og inneholder nødvendige opplysninger, slik at kommunen kan foreta en forsvarlig vurdering av søknaden. Vi forutsetter at de opplysningene som fremgår av søknadsmaterialet er korrekte og i henhold til lovverket og plangrunnlaget.

Dersom søknaden ikke er komplett, vil saksbehandler etterspørre mer dokumentasjon. Dette vil skje i form av et brev (tilbakemelding før vedtak), e-post eller telefon. Saksbehandler vil vurdere hva som er mest fornuftig ut fra omfanget av manglene, tidsfrister og lignende.

Ansvaret for oppfyllelse av tekniske krav ligger hos aktørene og ikke kommunen. Dette fordi plan- og bygningsloven er en rettighetslov som er basert på tillit til aktørene. Ved tvil kan vi likevel velge å undersøke dette nærmere med et tilsyn.

 

Relevant lovverk

Pbl § 21-2. Søknad om tillatelse

Pbl § 21-4. Behandling av søknaden i kommunen

Pbl § 21-7. Tidsfrister med særskilte virkninger

SAK10 § 1-1. Formål

SAK10 kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Sist oppdatert: 18.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward