Fasadeendring

Fasadeendring

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige.

Det er likevel to unntak fra søknadsplikten:

  • En fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres
  • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

Tiltakshaver har ansvar for at fasadeendringen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at fasadeendringen ikke kommer i strid med annet regelverk.

En vurdering av hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil nødvendigvis innebære en stor grad av skjønn. Aktuelle faktorer som spiller inn er byggverkets karakter, alder, plassering, historikk, omgivelse og hustype. Omfanget av fasadeendringen spiller selvfølgelig også inn, samt om byggverket ligger innenfor et bevaringsregulert område eller er klassifisert til å ha antikvarisk verdi.

Du kan finne ut om huset ditt har antikvarisk verdi på kartlaget ”Temadata kulturminner” i kommunens kartløsning. Er huset markert på kartet, bør du få en uttalelse fra byantikvaren.

Det er også mulig å kontakte vårt publikumsmottak i Bytorget for avklaring av søknadsplikt.

Relevant lovverk

Pbl § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 22.03.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward