Graving for kabler

Graving for kabler

Kabler i denne sammenheng er kabler for elektrisitet, telesignaler, TV o.l.

Graving for nye kabler, samt reparasjon, utskifting og kapasitetsutvidelse av eksisterende kabler er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Tilhørende innretninger som f.eks. fordelerskap, forsterkere o.l. er også unntatt. 

Forutsetningen er at tiltaket er mindre, dvs. graving av lengre kabelstrekninger i utmark og høyfjell er søknadspliktig. Det samme er graving av korte kabelstrekninger dersom det er snakk om større kabler.

Som tiltakshaver har du ansvar for at arbeidet er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at det ikke kommer i strid med annet regelverk.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 13.03.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward