Hva skjer med byggesaken når et foretak går konkurs?

Hva skjer med byggesaken når et foretak går konkurs?

Når et foretak går konkurs er det i prinsippet ingen forskjell på prosjekterende, utførende eller kontrollerende foretak i tilfellene nedenfor. Det er likevel enklere å foreta en omprosjektering enn å utføre det fysisk arbeidet på nytt.

Det er også noe forskjellig begreper man benytter i skjemaene for samsvarserklæring og kontrollerklæring. Vi har derfor valgt å benytte begrepet “arbeid” for å beskrive både fysisk arbeid, prosjektering og kontroll.

Når byggearbeidene ikke er ferdig

Hvis foretaket ikke har ferdigstilt sine arbeider så vil man fort støte på problemer. Det må først avklares hvilke arbeider som er gjennomført. Kun arbeid som er skriftlig erklært ferdig, er i denne sammenheng ferdig. Et nytt foretak må overta ansvaret for de arbeidene som gjenstår. Dette innebærer alle arbeidene som tidligere foretak ikke har erklært er ferdig – uavhengig av om de er utført eller ikke.

Hvis foretaket har ferdigstilt sine arbeider så vil det normalt ikke være noe problem for de andre aktørene. Det forutsettes likevel at foretaket har gjort ferdig papirarbeidet før de gikk konkurs. Papirarbeid i denne sammenheng vil være å fylle ut samsvarserklæring eller kontrollerklæring og levere det til ansvarlig søker.

Samsvarserklæring eller kontrollerklæring er avgitt, og det er krysset av for at alle arbeider er ferdige innen fagområdet:
Da er saken grei. Alt arbeidet innen fagområdet er bekreftet avsluttet.

Samsvarserklæring eller kontrollerklæring er avgitt, men det er ikke krysset av for at alle arbeider er ferdige innen fagområdet:
Det vil da være en usikkerhet om hva som ferdigstilt. Et nytt foretak må derfor overta ansvaret for de arbeidene som gjenstår. Dette innebærer alle arbeidene som tidligere foretak ikke har erklært er ferdig – uavhengig av om de er utført eller ikke.

Det gamle foretaket skal ha skrevet opp i samsvarserklæringen hva som gjenstår. Et nytt foretak kan da ta ansvar for gjenstående arbeid. Hvis det ikke er skrevet opp hva som gjenstår, må nytt foretak gjennomgå ansvarsområdet og gjøre en vurdering av hva som gjenstår.

Samsvarserklæring eller kontrollerklæring er ikke avgitt:
Dette betyr at det ikke er noen dokumentasjon på at arbeidene er ferdig. Et nytt foretak må overta ansvaret for alle arbeidene innen fagområdet – uavhengig av om de er utført eller ikke. Det nye foretaket må selv vurdere hvilke undersøkelser de må gjøre for å overta ansvaret. I noen tilfeller kan det holde med visuell undersøkelse, men i andre tilfeller kan det innebære f.eks. hulltaking og riving av deler av konstruksjoner.

Når det er gitt midlertidig brukstillatelse

Hvis det i søknaden om midlertidig brukstillatelse ble angitt gjenstående arbeider som det konkursrammede foretaket hadde ansvar for utføre, så gjelder i utgangspunktet den samme fremgangsmåten som nevnt ovenfor. Dette innebærer at et annet foretak må påta seg ansvaret for utføre oppgaven.

Hvis det er svært lenge siden midlertidig brukstillatelse ble gitt eller hjemmelshaver er endret, kan du avklare videre fremgangsmåten med Byggesakskontoret.

Når det er gitt ferdigattest

Ingen problem. Da er arbeidet avsluttet, og det trengs ikke noe nytt foretak.

Privatrettslige forhold

Konkurser medfører ofte privatrettslige tvister, f.eks. mellom utbygger og kjøper, eller mellom utbygger og foretak. Her er det ofte uenighet om de private kontraktene mellom partene. Byggesakskontoret tar kun stilling til offentligrettslige forhold innenfor det lovverket vi forvalter i byggesaken. Privatrettslige forhold må derfor partene løse selv.

Tiltakshaver går konkurs

Dette betyr i praksis at byggearbeidene stopper opp, inntil konkursboet eller hjemmelshaver gjenopptar prosjektet. Normalt vil konkursboet/ hjemmelshaver ha ansvaret for å rydde og sikre byggeplassen når byggearbeidene stopper

Sist oppdatert: 14.04.2023

Fant du det du lette etter?