Byggesakskontoret

Ingress

Kontakt Byggesakskontoret

Se kart

Byggesakskontorets primære og samfunnsnyttige oppgave er å bidra til å sikre god kvalitet i bygde- og ubygde omgivelser og å påse at nasjonale og lokale politiske mål blir nådd.

Byggesakskontoret vurderer og behandler alle innsendte bygge- og delesøknader, samt besvarer henvendelser fra profesjonelle aktører og byens befolkning etter plan- og bygningslovgivningen.

Kommunen er pålagt å påse at plan- og bygningsloven overholdes. På bakgrunn av dette følger Byggesakskontoret opp ulovlige tiltak, samt fører ulike typer tilsyn.

ENDRING AV PRAKSIS VED VEILEDNING KNYTTET TIL KONKRET ADRESSE (gnr og bnr)

Byggesakskontoret vil fra og med 1. juni gebyrlegge skriftlig veiledning til våre kunder knyttet til en konkret eiendom og hvor det gjøres konkrete vurderinger av saksbehandler.

Gebyret beregnes etter medgått tid, dvs. timer brukt på den konkrete oppgaven. Timeprisen for 2023 er 1 390 kroner, jf. gebyrforskriften § 3-2. Maksimumsgebyret for slik veiledning i 2023 er 4 170 kroner.

Ordinær muntlig veiledning etter forvaltningslovens § 11 (veiledningsplikt), vil som tidligere være gratis, men vi gjør oppmerksom på at det settes av kun ett kvarter til muntlig veiledning pr. kunde.  

Vi anbefaler samtidig våre kunder om å sjekke ut våre nettsider https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/ da mye informasjon er lagt ut der. Vi har som ambisjon å gjøre våre nettsider så gode som mulig og setter stor pris på en tilbakemelding på hvilke forbedringer som kan gjøres.

Dette kan sendes til vårt postmottak: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Du finner også mye informasjon hos: Direktoratet for byggkvalitet

Priser - plan- og bygningstjenester

Publikumsmottaket i Bytorget

Digitale byggesøknader

Nyttig informasjon om bygg, kart og eiendom

Send inn byggesøknad eller forespørsel til
byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Åpningstider telefon:

Mandag - Fredag kl 10:00 - 14:00

TK-kode: 523000

Sist oppdatert: 22.09.2023

523000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3