Byggesakskontoret

Ingress

Kontakt Byggesakskontoret

Se kart

TK-kode: 523000

Byggesakskontorets primære og samfunnsnyttige oppgave er å bidra til å sikre god kvalitet i bygde- og ubygde omgivelser og å påse at nasjonale og lokale politiske mål blir nådd.

Byggesakskontoret vurderer og behandler alle innsendte bygge- og delesøknader, samt besvarer henvendelser fra profesjonelle aktører og byens befolkning etter plan- og bygningslovgivningen.

Kommunen er pålagt å påse at plan- og bygningsloven overholdes. På bakgrunn av dette følger Byggesakskontoret opp ulovlige tiltak, samt fører ulike typer tilsyn.

Nye telefonnummer

Torsdag 9. juni får ansatte på Byggesakskontoret nye telefonnummer. Oppdaterte nummer finner du ved å søke opp den ansatte lenger ned på siden.

Redusert tilgjengelighet i sommer grunnet stor saksmengde

Byggesakskontoret har en ekstraordinær ressurssituasjon i vår og sommer. Vi har derfor sett oss nødt til å omprioritere en del av arbeidsoppgavene i mai, juni og juli:

  • Vi prioriterer saksbehandling av byggesaker innen frister. Alle saker ligger i kø og tas fortløpende.
  • Vi opprettholder bytorgets åpningstider.
  • Vi nedprioriterer tilgjengelighet på e-post og telefon for saksbehandlere. Det vil i hele mai, juni og juli kun bli mulig å nå saksbehandler (som ikke har vakt i bytorget) på telefon onsdager fra 09.00-12.00.
  • Vi opprettholder telefonenes åpningstider, men stenger på fredager.

Tiltakene innføres fra og med 9. mai og vil gjelde ut juli måned. Vi beklager den ulempe dette betyr for våre kunder.

Publikumsmottaket i Bytorget

Digitale byggesøknader - Vi er klare!

Nyttig informasjon om bygg, kart og eiendom

Send inn byggesøknad eller forespørsel til
byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 523000

Sist oppdatert: 20.06.2022

523000

A03-P1-EPI006