Lettvegg

Lettvegg

En lettvegg er en ikke-bærende vegg som skal tåle vanlige laster fra skap, bokhyller, sanitærutstyr og annet som festes til veggen, innvendige lufttrykkvariasjoner og tilfeldige støt og horisontale laster fra personer.

Oppføring, endring og riving av lettvegger i eksisterende byggverk er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling.

Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at:

  • Lettveggen er ikke-bærende, dvs. den skal ikke bære vekten fra etasjeskille og/eller takkonstruksjonen
  • Lettveggen er innenfor en branncelle eller et lydområde
  • Krav til brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon opprettholdes
  • Lettveggen ikke vesentlig endrer de forutsetninger som lå til grunn for godkjent planløsning

Tiltakshaver har ansvar for at lettveggen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Branncelle

Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Lydområde

Med lydområde (brukerområde) menes en del av bygningen som må beskyttes mot støy fra andre deler av bygningen og fra utendørs kilder. Et lydområde kan være et rom, eller en samling rom i en bygning som brukes til et bestemt formål, f.eks. en boenhet (bolig), sykerom i sykehus/pleieinstitusjoner, gjesterom i overnattingsbygg, undervisningsrom mv.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 30.11.2018

Fant du det du lette etter?