Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde avfallsløsninger

Etablering av nedgravde avfallsløsninger, som søppelsuganlegg, er tiltak som reguleres av plan- og bygningsloven. Er anlegget nødvendig for byggverkets drift, er det nærliggende å vurdere dette som en bygningsteknisk installasjon. Dette gjelder også dersom en del av anlegget etableres utvendig. Dersom søppelsuganlegget oppføres uavhengig av et spesifikt byggverk, anses det å være et anlegg.

Det må likevel gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det avgjørende for om det foreligger søknadsplikt, er ikke om tiltaket kategoriseres som anlegg eller bygningsteknisk installasjon. Det sentrale er tiltakets størrelse og eventuelle konsekvenser for omgivelsene, da omfang og kompleksitet på både stasjonært og mobilt avfallssug kan variere stort. Det er altså tiltakets totale omfang som vil være årsaken til at det blir søknadspliktig. Dette gjelder selv om for eksempel et tiltak ikke medfører et stort terrenginngrep.

Avfallsbrønner, avfallssug eller annet avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe. Felles avfallssystem for boligbygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming, skal være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,2 meter.

 

Relevant lovverk

Pbl § 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

TEK17 § 12-12. Avfallssystem og kildesortering

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 03.09.2020

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward