Søppelskur og postkassestativ

Søppelskur og postkassestativ

Søppelskur og postkassestativ regnes som byggetiltak etter plan- og bygningsloven. På grunn av sin størrelse er de gjerne ikke søknadspliktige.

Du må likevel forholde deg til vegloven og gjeldende arealplaner. Plangrunnlaget skal ivareta viktige offentlige hensyn som:

  • siktlinjer og trafikksikkerhet
  • fremkommelighet for utrykningskjøretøy
  • vegdrift

Er plasseringen du ønsker i strid med disse bestemmelsene vil tiltaket være søknadspliktig.

Er plasseringen du ønsker søknadspliktig? Se vår veileder for frittliggende bygning maks. 50 m2.

Dersom du må søke, se vår veileder for frittliggende bygning maks. 70 m2.

Selv om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt, er det du som tiltakshaver som er ansvarlig for at byggverket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.

 

Relevant lovverk

Pbl § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

SAK10 kapittel 3. Tiltak som [...] kan forestås av tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 01.09.2020

Fant du det du lette etter?