Trær og busker

Trær og busker

Akutte henvendelser om trær

Ved akutte henvendelser om trær, for eksempel trær eller store greiner som har falt ned over tursti eller vei og utgjør fare for liv og helse, kontakt Trondheim bydrift på telefon 72 54 63 50.

Utenom arbeidstid kan du ringe Trondheim bydrifts vakttelefon 72 54 64 49.

Trær på kommunal eiendom

Alle andre henvendelser som gjelder fjerning eller beskjæring av vegetasjon, skal sendes inn her:

Skjema for henvendelser om trær og busker

Her kan du lese om mer om hvordan du skal gå frem

Trær på privat eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på privat eiendom:

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær.

Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet kan man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.

Lynkurs i naboloven

Her finner du kart med reguleringsplaner

Grønt langs vei

Vegetasjon langs vei skal ikke hindre sikten for skilt eller veimerking. Den skal heller ikke være til hinder for trafikantene eller for gjennomføringen av veivedlikeholdet. Gresshøyde på grøntareal tilhørende vei skal ikke overstige 10 cm.

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunal vei kan du gjøre dette via vår Meld inn feil-tjeneste.

Informasjon om huseiers plikter.

Huseiere har ansvar for å rydde hekk og vegetasjon på sin eiendom mot vei og fortau.

Trær som er regulert til bevaring

I Trondheim kommune er flere områder med vegetasjon og enkelttrær regulert til bevaring gjennom ulike bestemmelser (Reguleringsplan med bestemmelser, kulturminnebestemmelser etc.).

Dersom du bor i et område hvor trær/vegetasjonen er regulert til bevaring må du søke kommunen før det settes i gang tiltak på vegetasjonen, selv på egen eiendom.

Dersom man er usikker på om vegetasjon/trær på egen eiendom er regulert til bevaring eller ikke, er det alltid lurt å spørre før man setter i gang tiltak.

Send hendelser om dette på e-post til

Trondheim kommune må i de fleste av disse tilfellene komme på en befaring for å se på tilstanden og helheten i området til den aktuelle vegetasjonen/treet før vedtak fattes.

Henvendelser om trær og busker

Ønsker du å fjerne eller beskjære vegetasjon på kommunal grunn, eller har andre spørsmål finner du framgangsmåten her.

Sist oppdatert: 25.06.2021

Fant du det du lette etter?