Forkjøpsrett til leiegårder

Forkjøpsrett til leiegårder

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Kommunen har forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder, det vil si når eiendomsretten til en leiegård blir overført til andre enn staten eller fylkeskommunen. Forkjøpsretten er hjemlet i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Med «leiegård» menes utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og inneholder minst fem boliger.

Kommunen kan benytte forkjøpsretten på vegne av leietakerne, dersom disse ønsker å overta leiegården som borettslag eller eierseksjonssameie. Kommunen kan også benytte forkjøpsretten på egne vegne, på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat, eller på vegne av Studentsamskipnaden.

Melding om salg av leiegård

Når en leiegård overdras plikter selger eller kjøper av gården å gi melding til kommunen om overdragelsen.

Meldingen kan sendes inn elektronisk til kommunen.

Meld inn salg av leiegård i Trondheim kommune

Hvilke opplysninger som meldingen skal inneholde følger av en egen forskrift.

Kommunen har en frist på fire måneder til å fatte vedtak om å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Fristen begynner å løpe fra kommunen har mottatt komplett melding om overdragelsen.

Loven, forskrift og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan Eierskapsenheten kontaktes på e-post: og telefon: 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 06.12.2022

Fant du det du lette etter?