Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Øvre Rotvoll

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20150025, ”Øvre Rotvoll, områderegulering”. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Rotvoll Eiendom AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og fellesareal.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Wenke Sølberg, telefon: 97 74 34 00

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Kjøpmannsgata 73

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20180045 Kjøpmannsgata 73.

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Royal Garden Invest KS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Thea Tønseth, telefon: 46 80 96 05.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Leangen senterområde felt B2 og B3

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20180010 Leangen senterområde felt B2 og B3, gnr/bnr 6/9. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Liljendal 3 AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og renovasjonsanlegg.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Sissel Dahlsveen, telefon 48 27 70 39 / 97 74 34 00.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Vassfjellet Næringspark

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20210017 - Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Vassfjellet Næringspark AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, og ledningsanlegg.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Eva Ekrem/Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 97 74 34 00.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20170045, Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl..

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger JM Norge AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og fellesareal.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32/ 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 08.09.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006