Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale: Leangen sentrum øst

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20190028 «Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbyggerne Falkenborgvegen 32 Eiendom AS, Falkenborgvegen 32 Bolig AS, Falkenborgvegen 35 Eiendom AS og Falkenborgvegen 37 Eiendom AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, avfallssuganlegg, ledningsanlegg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, Sissel Dahlsveen telefon 48 27 70 39.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Haakon VII’s gate 4

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan R20130055 «Haakon VII’s gate 4, detaljregulering».
Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Haakon VII’s gate 4 Utvikling AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Åse Rita Ellingsen, telefon 99 16 96 08.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale: Steinan Park

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan R20200040 «Arne Bergsgårds veg og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 m.fl.». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Steinan Holding AS.Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Ellisif Engum Mostad, telefon 94 78 75 27.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Gnr/bnr. 55/20 og 55/46, Valentinlyst

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på grunnlag av reguleringsplan R20190021 «Detaljregulering av gnr/bnr. 55/20 og 55/46, Valentinlyst».

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til
Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Thea Tønseth, telefon 45 80 96 05.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Gildheimvegen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på grunnlag av reguleringsplan r20190010, «Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering».

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Gildheimsvegen 10-12

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på grunnlag av reguleringsplan R20210048, «Detaljregulering av Gildheimsvegen 10A, 10B og 12».

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Thea Tønseth, telefon 45 80 96 05.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Overvik felt B2 og B1 nord

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan R20220010, «Detaljregulering av Overvik felt B2 og B1 nord». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Overvik T1 AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Åse Rita Ellingsen, telefon 97 74 34 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

NTNU Campussamling

Grunnlag for forhandlingene er områdeplan r20210040 «Lerkendal og Valgrinda, områderegulering Delområde 4 og 5 av Bycampus», reguleringsplanene r20200032, «Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl.», r20200033, «Området Høgskoleveien – Grensen» og r20200034, «Gløshaugen og Høgskoledalen». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Statsbygg.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanenes bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Gunhild Donali, telefon 48 20 52 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Via Rosendal (Innherredsveien 103 og Rønningsbakken 2)

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan R20130036, «Innherredsveien 103, gnr/bnr 9/551 m.fl.». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Via Rosendal AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Ellisif Engum Mostad, telefon 97 74 34 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Selsbakkvegen 37

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan R20160007 «Selsbakkvegen 37». Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Migosenteret AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av offentlige veganlegg, ledningsanlegg, torg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten ved saksbehandler Wenke Sølberg, telefon 97 74 34 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Øvre Rotvoll

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20150025, ”Øvre Rotvoll, områderegulering”. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Rotvoll Eiendom AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og fellesareal.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Wenke Sølberg, telefon 97 74 34 00

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Kjøpmannsgata 73

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20180045 Kjøpmannsgata 73.

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Royal Garden Invest KS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Thea Tønseth, telefon 46 80 96 05.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Leangen senterområde felt B2 og B3

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20180010 Leangen senterområde felt B2 og B3, gnr/bnr 6/9. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Liljendal 3 AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og renovasjonsanlegg.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Sissel Dahlsveen,telefon 48 27 70 39 / 97 74 34 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Vassfjellet Næringspark

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20210017 - Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl. Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Vassfjellet Næringspark AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, og ledningsanlegg.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Eva Ekrem/Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 97 74 34 00.

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20170045, Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl..

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger JM Norge AS.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og fellesareal.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32/ 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 15.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward