Brukerveiledning avansert kart

Brukerveiledning avansert kart

Til avansert kart

Skjermutsnitt som viser avansert kartløsning

Direkte til avansert kart

Søk i kartet

 • Søk i felt til venstre eller zoom i knapperad over kartet, for å velge utsnitt.

Viser søk og zoom i kartet

 • OBS: Ved adressesøk skal husnummer og bokstav i egne felt:

Utsnitt adressesøk eksempel

 • Visningen er målestokkavhengig, slik at nytt innhold dukker opp etter hvert som du navigerer innover i kartet. Noe av innholdet er også aktivt: Du kan få mer informasjon ved å peke eller klikke på objekter.

Velg ulike temakart

Viser velg karttype i avansert kart

 • Til venstre for kartet kan du skifte mellom ulike temakart/karttyper.
 • Oversikt over temakartene ser du her til venstre. Se også egen nettside om temakart i både standard og avansert kart.

Tegnforklaring

 • Tegnforklaringa i kartet finner du ved å klikke på fanekort for tegnforklaring og rulle ned til det som er aktuelt. Det er kun det som vises i gjeldende kartutsnitt som kommer i denne tegnforklaringa.

Viser tegnforklaring i kart

Skru kartlag av og på

 • Lag skrus av og på i tegnforklaringslisten til venstre for kartet.
 • Kartlag kan også gjøres mer eller mindre gjennomsiktige. Klikk på selve teksten til kartlaget, og en menylinje med slidebar dukker opp nederst i tegnforklaringsvinduet:

Skjermutsnitt som viser endring av gjennomsiktighet for kartlag

Skyv på slidebaren for å endre gjennomsiktigheten (fra 0% til 100% gjennomsiktig).

Få opp informasjon i kartet

Du får opp mer informasjon når du peker eller klikker forskjellige steder i kartet.

Gul boks med lenker og informasjon

 • Hold musepeker i ro over bygning/område du ønsker å vite mer om: Gul boks kommer opp.

Gul infoboks med lenker i kart

 • Svart tekst er informasjon uten lenke.
 • Blå tekst har lenke til mer informasjon.
 • Når musepeker holdes over en lenke, får det aktuelle kartobjektet lyseblått omriss. Viktig for å forstå hva man får opp informasjon om.

Finn reguleringsplan

Skift til karttype "Reguleringsplaner"

Velg fra nedtrekkslista.

Viser skift karttype i venstre marg til Reguleringsplaner

Trykk på linjen "r....Navn på reguleringsplan" i gul boks

Gul boks kommer opp når musepeker holdes i ro. Trykk på lenke i gul boks; lenke til reguleringsplaner starter med: r

Viser gul boks i kart hvor du trykker på lenke til reguleringsplan

Trykk på "Bestemmelser" i venstre marg

Bestemmelsene kommer opp i eget vindu. "Kart/Tegninger" er lenke til reguleringskartet. Se aktuelt kart for tegnforklaring.

Viser at du trykker på Bestemmelser i venstre felt for å få opp reguleringsbestemmelser

Finn arealplaner

Ved å velge Arealplaner, finner du både kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan.

Her kan du velge mellom gjeldende planer og planer under arbeid.

OBS: Kommuneplanen (kommuneplanens arealdel) vises kun i målestokk 1:5 000 og mindre.

Viser velg Arealplaner i avansert kart

Hold musepeker i ro over et område. Lyseblått omriss viser hvilket område som er aktivert. Trykk på aktuell plan i gul boks.

Lenker til planen, som består av kart og bestemmelser, kommer opp til venstre. Her er det også lenker til andre relevante dokumenter i planregisteret.

For mer detaljert forklaring til å finne reguleringsplan, se forklaringen over.

Supplerende brukerveiledning

Til veiledning fra kartleverandør

Gatefoto

gatefoto-ikon

Velg oransje person, trykk på veg i kartet. Google Street View åpnes.  

Skråfoto

Husikon for å få opp skråfoto i kartet

Velg huset på knapperaden for å få opp skråfoto.

Funksjoner i skråfoto

skråfoto med ulike funsksjoner

1. Velg mellom ulike år: 2021, 2013 (kommer snart), 2008 og 2006.

2. Velg skjermvisning.
Oblique=skråfoto i ett vindu.
Dual=deler skjermen i to vindu for å sammenligne to ulike år. Penta=fem vindu: vertikalfoto og skråfoto fra fire himmelretninger (N, E, S, W). For å endre retning her: Ctrl + beveg musa.

3. Navigering mellom fire himmelretninger og vertikal/skrå. Nordpilvisning og zoom.

4. Verktøyboks med mange valg. Avstandsmåling, arealmåling og sette inn noteringer med mer. Mulighet for å velge ulike lag.

Til standard kart

Bilde av ikon for å gå til standard kartløsning

Du kan skifte til standard kart fra avansert kart ved å trykke på symbol oppe til høyre over kartet.

Sist oppdatert: 15.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward