Aktivitetstilbud i heldøgns tjenester

Aktivitetstilbud i heldøgns tjenester

Tilbudet arrangeres i de omsorgsboliger som har egnede lokaler tilknyttet et helse og velferdssenter.

Kontakt avdelingsleder på helse- og velferdssenteret der du bor for mer informasjon.

Innhold og aktivitet

Aktivitetene i tilbudet baserer seg på pasientenes ønsker, ressurser og behov, og ulike årstider og merkedager. 

Fysisk aktivitet

Tilbudet inneholder ulike former for fysisk aktivitet. Dette kan være bevegelse, tøying og lett trim, samt turer i nærmiljøet. 

Kreativ aktivitet

Vi maler og tegner, og lager ulike gjenstander. Baking er også en aktivitet vi tilbyr. 

Kognitiv aktivitet

Ulike spill, rebuser og quiz er alltid populære aktiviteter.

Kultur 

Vi lager kultur- og musikkquiz etter pasientenes musikkpreferanser og har allsang fra sangbok.

Vi ser korte filmsnutter som gjenspeiler tiden vi er inne i og gamle dager.  

Sosial aktivitet

Samtaler rundt bordet er en viktig del av tilbudet. Tema handler gjerne om de aktivitetene vi gjør sammen, om historie og minner fra fortiden, og hva som skjer i samfunnet i dag.

Servering og Betaling

Vi koser oss alltid med en kaffekopp og noe lett å spise.

Det koster 50 kroner per gang. Dette dekker mat, drikke og aktivitet. Betaling for tilbudet gjennomføres med bankkort via bankterminal eller faktura.

Aktivitetstilbudene

Tilbudene er for pasienter med heldøgns omsorgstjenester i omsorgsbolig.

Havstein omsorgsbolig

Adresse: Havsteinekra 9, 1. og 2. etasje i omsorgsboligene.

Torsdager.

Ladesletta omsorgsbolig

Adresse: Lade Allè 82, 2. etasje i omsorgsboligene.

Onsdager.

Persaunet omsorgsbolig

Adresse: Kristine Bonnevies  veg 20, 2. etasje i omsorgsboligene.

Fredager.

Risvollan omsorgsbolig

Adresse: Anna Haarsakers veg 1, 2. etasje i omsorgsboligene.

Mandager.

Tempe omsorgsbolig

Adresse: Valøyvegen 12, festsalen på Tempe helse- og velferdssenter.

Mandager.

Tiller omsorgsbolig

Adresse: Østre Rosten 51a, storstua i 1. etasje.

Tirsdager

Byneset  omsorgsbolig

Adresse: Bråmyra 4, 1. etasje ved bydelskafeen.

Fredager.

Zion omsorgsbolig

Adresse: Ole Hogstads veg 16, 1. etasje ved bydelskafeen.

Tirsdager.

Sist oppdatert: 03.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004