Livsglede for eldre i institusjon

Livsglede for eldre i institusjon

Eldreomsorgen er i stadig endring, og vi lever i en tid med rask utvikling innen behandling og teknologi. Kommunens rolle er også i endring. Det kommer til å påvirke arbeidet med oppfølging av satsingsområdene i Eldreplanen. (Trondheim kommunes Eldreplan 2016-2026)

"Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap" (Per Fuggeli).

Trondheim skal være en god by å bli gammel i. Trondheim kommune jobber for at den enkelte innbygger skal ha en verdig og meningsfylt hverdag gjennom hele livsløpet. I Trondheim kommune satser vi på Livsgledehjem.

Livsgledekriterier - Livsgledehjem

Konseptet livsgledehjem går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov.

Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

De ni livsgledekriteriene

Virksomheten skal legge til rette for

  • at alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem
  • samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner
  • at beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka
  • kontakt med dyr
  • at beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  • musikk, kultur og ivaretagelse av åndelige behov
  • å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidene
  • at pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet
  • å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen

For å sikre at livsgledehjemmet jobber systematisk blir det resertifisert hvert år. Da er det tilsyn av stiftelsen Livsglede for Eldre som kvalifiserer at sykehjemmet tilfredsstiller standarden Livsgledehjem.

Stiftelsen Livsglede for eldre sin hjemmeside

Oversikt over livsgledehjemmene i Trondheim

Trondheim kommune har 27 sykehjem og et helsehus som er sertifisert som livsgledehjem.

Ta gjerne kontakt direkte dersom du har spørsmål:

Bakklandet Menighet Omsorgsenter

Brundalen sykehjem

Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter

Havstein helse- og velferdssenter

Havsteinekra helse- og velferdssenter

Hjorten helse og velferdssenter

Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

Kattem helse- og velferdssenter

Kystad helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter

Laugsand helse- og velferdssenter

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Munkvoll helse- og velferdssenter

Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter

Ranheim helse- og velferdssenter

Tempe helse- og velferdssenter

Søbstad helsehus, 5. etasje

Tiller helse- og velferdssenter

Trondhjems Hospital

Valentinlyst helse- og velferdssenter

Zion helse- og velferdssenter

Kontakt oss

Livsgledehjem

, 95 26 30 81

, 95 14 65 04

Tre damer i Livsglede-tskjorter

Sist oppdatert: 16.12.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward