Om krisesenteret

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan ringe oss hele døgnet på telefon 91 82 16 48.

Bilde av noen som holder en mobiltelefon med krisesenterets nummer på.

Trondheim er vertskommune for krisesentertilbud for Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim.

Alle innbyggere i disse kommunene har krisesentertilbud fra Trondheim krisesenter.

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Se video av hvordan du blir mottatt på krisesenteret her

Lovverk og kompetanseheving

  • Lov om kommunale krisesentertilbud (2010) er lovverket som krisesentertilbudet følger.
  • Vi benytter også fag-veileder for kommunene om helhetlige krisesentertilbud (Bufdir).
  • RVTS har et tett samarbeid med Trondheim krisesenter for faglig utvikling og kompetanseheving
  • Trondheim krisesenter er tilsluttet Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet har som mål å styrke krisesentrenes aktivitet utad.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon
  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.
Du kan også sende en sms til oss på 91 82 16 48. 

Fant du det du lette etter?