Tilbud for barn og unge

Barn som lever i familier med psykisk og/eller fysisk vold er spesielt sårbare. Vold kan få alvorlige konsekvenser for barnets utvikling både når det gjelder den nevrologiske, kognitive og emosjonelle utviklingen, men også for barnets psykiske helse.

Bilde av fire par tøysko sett ovenifra.

Krisesenteret er et sted der barnet kan få være trygg. Under oppholdet på krisesenteret er det viktig at barnet får opprettholde daglige rutiner, som skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Krisesenteret har ansatte med barnefaglig ansvar og barnet får egen primærkontakt. Det arrangeres også ukentlige aktiviteter som barnet kan delta på.

En kort informasjonsfilm om krisesenter

Er jeg utsatt for vold?

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, snakker nedlatende til deg, er truende, kontrollerende eller ønsker at du skal gjøre ting du selv ikke vil? Blir du dyttet, lugget, sparket eller kastet ting etter?

Det kan være svært vanskelig å snakke om det en opplever til andre. Det finnes flere typer vold og ikke all vold er synlig. Kjenner du på skam og skyldfølelse? Du skal vite at det er en vanlig følge av å bli utsatt for vold. Det er alltid den som utsetter noen for vold som er den ansvarlige.

Du kan ta kontakt med oss selv om du er usikker på om det er vold du utsettes for. Du kan også velge å være anonym i kontakten med oss.

Tilbud ved krisesenteret

Samtaletilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.

Samtalene avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Botilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt oss.

Krisesenteret tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn, med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Botilbudet er for personer som er i behov for beskyttelse. Tjenesten gis uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Om du ønsker kan du også få oppfølging fra krisesenteret etter utflytting.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Døgnåpen telefon

Telefonen er døgnåpen hele året. Her kan du få råd, støtte og veiledning. Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.

Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kenneltilbud for kjæledyr

Vi hjelper deg med å finne kennel til kjæledyr.

Kontakt oss

Coronavirus hotline

Do you have questions about the coronavirus, vaccination, suspect that you may be infected or want to schedule a test for coronavirus?

Opening hours:

  • Monday - Friday: 08.15–15.15
  • Saturday and Sunday: Closed. The hotline is also closed during national holidays.

We will bring in an interpreter if needed. This may take some time, but we will contact you as soon as possible.

Also see the Norwegian health authorities’ covid-19 helpline

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward