Tilbud for menn

Menn utsettes også for vold i nære relasjoner. Dette kan være fra en kjæreste, en partner eller fra familie. Det kan være psykisk og emosjonell vold, trusler, fysisk vold og/eller materialistisk vold. Vold og overgrep holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. For mange kan det være snakk om behovet for å få fysisk avstand til partneren for en periode, for å komme til klarhet over egne ønsker og muligheter.

Bilde av ansiktet til mann med spørrende blikk.

Er jeg utsatt for vold?

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, snakker nedlatende til deg, er truende, kontrollerende eller ønsker at du skal gjøre ting du selv ikke vil? Blir du dyttet, lugget, sparket eller kastet ting etter?

Det kan være svært vanskelig å snakke om det en opplever til andre. Det finnes flere typer vold og ikke all vold er synlig. Kjenner du på skam og skyldfølelse? Du skal vite at det er en vanlig følge av å bli utsatt for vold. Det er alltid den som utsetter noen for vold som er den ansvarlige.

Du kan ta kontakt med oss selv om du er usikker på om det er vold du utsettes for. Du kan også velge å være anonym i kontakten med oss.

Tilbud ved krisesenteret

Samtaletilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.

Samtalene avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Botilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt oss.

Krisesenteret tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn, med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Botilbudet er for personer som er i behov for beskyttelse. Tjenesten gis uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Om du ønsker kan du også få oppfølging fra krisesenteret etter utflytting.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Døgnåpen telefon

Telefonen er døgnåpen hele året. Her kan du få råd, støtte og veiledning. Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.

Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kenneltilbud for kjæledyr

Vi hjelper deg med å finne kennel til kjæledyr.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon
  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.
Du kan også sende en sms til oss på 91 82 16 48. 

Fant du det du lette etter?