Brukerstyrt personlig assistanse (til barn)

Brukerstyrt personlig assistanse (til barn)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. 

Det er tjenestene praktisk bistand, støttekontakt og avlastning som kan organiseres som BPA. Avlastningen gjelder til foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Retten til å organisere disse tjenestene som BPA, er når behovet for tjenester har en varighet ut over to år. Omfanget må være minst 32 timer per uke, men kan vurderes ned mot 25 timer per uke. Det er kommunen som vurderer omfanget av innvilgede timer. 

En har ikke rett til BPA når hjelpen krever at det er flere enn en tjenesteyter til stede, eller hvis behovet for tjenester er om natten. Unntaket er ved kontinuerlig behov.  

For barn er foresatte arbeidsleder i BPA-ordningen. Arbeidsleder rekrutterer assistenter. 

BPA innvilges i hovedsak ikke i den tiden barnet er i barnehage eller på skole/SFO.

Her kan du lese mer om BPA

Sist oppdatert: 05.07.2024

Fant du det du lette etter?