Trondheimshjelpa Heimdal

Trondheimshjelpa Heimdal

Psykisk helse og familiearbeid i Trondheim

Velkommen til oss Trondheimshjelpere i Heimdal bydel.

Vår ansattgruppe består av flere terapeuter og psykologspesialister med mange års erfaring med arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Vi har også en egen familieavdeling med fokus på gravide og spedbarn.  

Vi i Trondheimshjelpa Heimdal har som mål å kunne gi hjelp som hjelper. Vi vil at dere foreldre skal føle dere trygge i foreldrerollen, og vi er opptatt av å kunne bidra til at barn/ungdom opplever god psykisk helse og mestring på sine oppvekstarenaer.   

Videre har vi tro på at alle har ressurser i seg, og mulighet for positiv endring i sin livssituasjon. Vi i Trondheimshjelpa Heimdal jobber både individuelt, familieorientert, med grupper og ut i barnehager/skoler. Vi etablerer også tett samarbeid med andre instanser der det er nødvendig.  

Videre tilbyr vi foreldrekurs med ulikt fokus, deriblant De Utrolige Årene (DUÅ) og Emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST). I tillegg settes andre foreldrekurs eller grupper opp fortløpende etter behov, for eksempel Circle of Security(COS), Smarte foreldre, Tuning in to kids m.m.  

Ta gjerne kontakt med oss så finner vi sammen ut hvordan du/dere skal få det bedre. 

Kontakt

Ta kontakt med Trondheimshjelpa Heimdal på vår telefon 91 56 01 13

Telefonen er åpen mandag fra kl 12.00-15.00, onsdag og fredag fra kl 08.30-11.30

Oppnår du ikke kontakt, legg gjerne igjen en beskjed på enten mobilsvar eller sms

Besøksadresse: Reier Søbstads veg 22, 7078 Saupstad. Inngang A.

Heimdal.jpg

Hvem er vi

Trondheimshjelperne på HeimdalHeimdal Tuva.jpg
Tuva Jensen

Konstituert avdelingsleder

Tlf 91 86 81 08

Heimdal Mona.jpg
Mona Johansen Isberg

Terapeut

Heimdal Wenche.jpg
Wenche Fikkan

Terapeut

Heimdal Merete.jpg
Merete Klemmetvoll

Terapeut

Heimdal Hilde.jpg
Hilde Distad-Solem

Psykologspesialist 

Heimdal Laila.jpg
Laila Lossius

Terapeut

Heimdal Guri.jpg
Guri Dybvik Stokland

Psykologspesialist

Heimdal Ann Christin.jpg
Ann Christin Holbø

Terapeut

Heimdal Signe.jpg
Signe Holm Risan

Psykolog

Heimdal June.jpg
June Mosti

Terapeut

Heimdal Linn.jpg
Linn Rønningsgrind

Terapeut

Heimdal Grethe.jpg
Grethe Heggem

Terapeut

Heimdal Jostein.jpg
Jostein Rodal

Terapeut

Heimdal Gabriel.jpg
Gabriel Barrera

Terapeut

Er du bekymret eller trenger øyeblikkelig hjelp?

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp, kontakt fastlege eller legevakt.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Dersom du er akutt bekymret, utenfor kontortid, for om et barns liv og helse er i fare, kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Sist oppdatert: 27.06.2024

Fant du det du lette etter?