Ammeveiledning

Ammeveiledning

Her finner du informasjon om oppfølging av amming i Trondheim kommune.

Kvinne som ammer

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjent Ammekyndig helsestasjon av Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Jordmødre skal veilede og gi informasjon om amming under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en plan for ammeoppfølging for nåværende føde-barseltid.

Etter fødsel vil alle jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Ved ønske og behov kan de henvise deg til Ammestasjonen vår, - et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning/IBCLC tilbyr ammeveiledning. Vi samarbeider med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital der foreldre kan få ammeveiledning de første 14 dager etter fødsel.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Flaskemating

Gir du barnet ditt morsmelkerstatning på flaske? Helsenorge har mye informasjon om morsmelkerstatning og du finner flere filmer om tilberedning, hygiene og flaskemating.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Fant du det du lette etter?