Hjem Helse og omsorgHelsestasjon

Helsestasjon

Svangerskapskontroll

Er du gravid og bor i Trondheim kommune kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller en kombinasjon av disse, gjennom svangerskapet. 

Hver bydel har sin jordmorstasjon og du finner jordmødrene ved følgende helsestasjoner i bydelene:

Sunnland helsestasjon (Lerkendal bydel)
Midtbyen helsestasjon (Midtbyen bydel) 
Saupstad helsestasjon (Heimdal bydel)
BFT Østbyen helsestasjon (Østbyen bydel)

Les mer om svangerskapskontroll

 

Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. I løpet av 2018 vil Trondheim kommune jobbe med å innføre nytt helsestasjonsprogram etter anbefalinger fra helsedirektoratet.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

Faste helsesundersøkelser 0-5 år i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 6 uker helsesøster og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesøster, vaksine
 • 4 måneder fysioterapeut, gruppe
 • 5 måneder helsesøster, vaksine
 • 6 måneder helsesøster og lege
 • 7/8 måneder helsesøster, gruppe
 • 10 måneder helsesøster, gruppe
 • 12 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesøster, vaksine
 • 17-18 måneder helsesøster
 • 2 år helsesøster og lege
 • 4 år helsesøster

 

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon.

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesøster utarbeides en ammeplan i neste graviditet.

Etter fødsel vil alle helsesøstre kunne tilby ammeveiledning. Det er helsesøstre med videreutdanning i amming i alle bydelene. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St.olavs

Ammehjelpen

Foreldreveiledning

Familier kan i perioder trenge ekstra hjelp og støtte. Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, PPT, familietiltak eller barnevern.

Familier kan henvende seg til helsestasjonen for råd og veiledning. Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra for eksempel barnehage eller helsesøster dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familietiltak tilbyr individ- og gruppebasert veiledning, og de tilbyr veiledning etter foresattes behov. De har også kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP, PMTO. 

Noen barnehager tilbyr ICDP foreldreveiledningsgrupper, samt gir individuell råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov. 

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:
Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK:
Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

 

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program. 

 Barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet

Vaksinasjonskontoret

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Utvikling

Barns føtter (pdf)

Barns bevegelsesutvikling (pdf)

Film om motorisk utvikling

Samspill

Din fantastiske baby, film Stine Sofies stiftelse

Se hva jeg-ser, om barnets sosiale utvikling (pdf)

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid (pdf)

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet (pdf)

Tannhelse

Film om tannhelse, ulike språk

Puss, puss fra første tann

Amming/ Ernæring/ Kost

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Vitamin d-dråper (pdf)

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden (pdf)

Helsedirektoratets kostråd (pdf)

Vaksiner

Vaksinasjon, en foreldrebrosjyre (pdf)

 

Ulykkesforebygging / Sikkerhet i hjemmet

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp (pdf)

Sjekkliste for boligen (pdf)

Barns miljø og sikkerhet 0-6-maneder (pdf)

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Forgiftninger kan unngås (pdf)

Trygt sovemiljø (pdf)

Giftplakat (pdf)

Trafikksikkerhet

Brannsikkert hjem (pdf)

Gode råd, ulike foreldrebrosjyrer

Når barnet ditt har ørebetennelse (pdf)

Når barnet ditt har feber (pdf)

Barn og kulde

Gode råd for god reise (pdf)

4 måneders gruppe

Barns bevegelsesutvikling (pdf)

Bekkenbunnstrening, en film på ulike språk

7/8 måneders gruppe

sjekkliste for boligen (pdf)

Planter og forgiftninger (pdf)

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp (pdf)

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Giftplakat (pdf)

Forgiftninger kan unngås (pdf)

Puss, puss fra første tann (pdf)

10 måneders gruppe

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Av og til, samvær med barn og unge, nettside

Littsint.no, nettside om sinnemestring

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet (pdf)

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

 Lenker til nettsider med trygge kilder.

Helsestasjonstjenesten.no En trygg kilde til kunnskap om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse

Folkehelseinstituttet.no om vaksinasjon

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no, svært nyttige tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Helsenorge.no om amming, oppbevaring, tilbereding av MM + brosjyrer om amming på ulike språk

Matportalen.no om morsmelkerstatning

Matportalen.no om ernæring til barn

Tryggmammamedisin.no om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no om barn og medier

Statens strålevern om solbeskyttelse

Giftinformasjon

Tryggtrafikk.no om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no, råd rundt mange tema

Barn og kulde

Alle helsestasjonene

Sist oppdatert: 18.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css