Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

En helsesykepleier informerer om helsestasjonsdrift under koronapandemien.

Vi arbeider for en normalisering av driften så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn. 

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom. Unngå å komme før tiden.

 • Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video.

 • Barnet følges med en forelder/ voksen såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.

 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 

 • Partner til den gravide kan delta på svangerskapskonsultasjonene. 
 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes ut til foreldre.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier send en e-post til din helsestasjon, merk e-posten med til jordmor eller til helsesykepleier. Disse besvares fortløpende.

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen 

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

For å redusere smittespredning må vi ha en drift som sikrer at ikke mange er på venterommet samtidig. 

De av dere som fikk avlyst 2 og 4 års timer i mars til medio mai, vil få beskjed om ny time. Vi kaller inn fortløpende.

Endringer som fortsatt gjelder: 

 • Alle legeundersøkelser går som normalt. 
 • Konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt med unntak av enkelte konsultasjoner som blir en telefon/videokonsultasjon med helsesykepleier. Dette gjelder 6 mnd, 18 mnd og 2 år.
 • Barn med sykdommer eller funn som gjør det nødvendig å komme på time vil beholde sine timer. Har dere en bekymring for barnets utvikling. Ta kontakt! 
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes ut til foreldre.

 

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud og vi gjennomfører telefon og videokonsultasjoner. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor. Dersom spørsmålene dine gjelder koronavirus bruk de informasjonskanalene som er opprettet: se her for kontaktopplysninger og hva du skal gjøre om du tror du er smittet. informasjonsside.

Er det trygt å komme på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Vi utfører økt renhold og håndvask mellom hver konsultasjon. Vi deler ingen leker og det er lavt antall personer på venterom. Vi holder en avstand der vi kan, men må komme tettere på under vaksinering. Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte følges av oss. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Vi gjennomfører ikke hjemmebesøk, men er du og din familie friske vil dere få time på helsestasjonen. Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Mye av oppfølgingen kan gjøres via telefon eller videokonsultasjon, men gravide, de aller minste barna og de som skal ha vaksiner settes opp på time. Dersom du har fått time på helsestasjonen er det fordi du er i en prioritert gruppe og det vurderes nødvendig med helseundersøkelse av deg eller barnet ditt. Nyfødte og 6 ukers babyer skal undersøkes for underliggende sykdommer som ikke alltid oppdages av foreldre. Dersom det er time for vaksinering, fraråder vi å utsette denne såfremt dere er friske. Det er viktig å vaksinere barnet som vanlig, dette for å unngå at andre sykdommer som kikhoste, meslinger og rotavirusinfeksjoner blusser opp.

Når skal jeg IKKE komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

 • Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?

 • Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

3. Har du symptomer fra luftveiene? 

 • Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet. 
 • Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.
 • Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp. 

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte, sykdom og om du skal testes finnes det flere steder å henvende seg. Se her for mer informasjon om hvor du kan henvende deg.

Her finner du råd om korona til gravide og ammende: Råd til gravide og ammende.

Her finner du råd om korona til foreldre, barn og unge: helsenorge.no: Råd til foreldre, barn og unge og fra Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19). 

Oversikt over ulike støttetjenester

Bekymringstelefonen Trondheim kommune: Er du urolig eller bekymret, kjenner du deg berørt av korona-pandemien og trenger noen å snakke med? Da kan du ringe Trondheims bekymringstelefon for råd og veiledning på tlf. 908 69 840.

Foreldresupport- Stine Sofies Stiftelse sin hjelpetelefon for foreldre

Krisesenteret i Trondheim

Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital

Hjem - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Koronainformasjon fra Trondheim kommune

Barnevernvakta

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Alarmtelefonen for barn og unge

Hjelpetelefonen - Mental helse

VO-linjen - En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Stor nasjonal oversikt over ulike hjelpetjenester som gir hjelp på chat eller telefon.

Tjenester på helsestasjon