Hjem Helse og omsorgHelsestasjon

Helsestasjon

Finn din helsestasjon

 

Informasjonsbrev om endringer i hvilke adresser som tilhører de ulike helsestasjonene

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Nytt fra 25.01.21

Dersom du har vært i/om du har hatt besøk fra en av de 10 østlandskommunene som har ekstraordinære tiltak pga mutert koronavirus, anbefaler vi at besøk på helsestasjonen utsettes. Du kan få ny time ti dager etter hjemreise. Vi har mulighet til å avtale en telefon eller videokonsultasjon der det er hensiktsmessig. Ta kontakt per mail eller telefon for å endre timen. 

Alle besøkende, gravide og foreldre må benytte munnbind i venteromsarealet på helsestasjonen. (Barn født etter 2008 skal ikke bruke munnbind)

Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, isolasjon eller som har symptomer på covid-19 skal ikke komme på helsestasjon. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale. Vi kan tilby konsultasjon via telefon eller video.

Vi tilstreber normal drift så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har planlagt driften slik at dere slipper å være mange på et venterom.

På grunn av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som besøker helsestasjonen.

 • Partner til den gravide kan ikke delta på svangerskapskonsultasjoner, unntak fra dette er kun etter avtale med jordmor.
 • Barn følges kun av en foresatt så fremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

 • Svangerskapskonsultasjoner og legeundersøkelser går som normalt.
 • De fleste konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt. I perioder med høyt smittepress vil noen konsultasjoner uten vaksinering bli telefon/videokonsultasjon, du vil i så fall bli varslet på forhånd.
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes til foreldre på SMS.
 • Hjemmebesøk vil i noen tilfeller erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte følges av oss. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere er i karantene/ har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Barn har rett på helsekonsultasjoner og foreldre plikt til å delta på disse. Dersom du har fått time på helsestasjonen ønsker vi at du møter som avtalt, såfremt dere er friske. På grunn av koronapandemien har helsestasjonen mindre tilgjengelige timer. Det er ikke ønskelig at dere bytter timen som er satt opp. Ved ønske om å bytte tidspunkt vil det medføre ventetid, som igjen fører til at barnet blir forsinket med vaksinene sine.

Når skal jeg IKKE komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time.

 1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er nå i karantene eller isolasjon?
 2. Har du vært utenfor Norge de siste 10 dagene?
 3. Har du symptomer fra luftveiene? (Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet.)

Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir enten utsatt eller du vil få en telefonkonsultasjon. Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Kontakt koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende.

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Oversikt over ulike støttetjenester

Tilbud på helsestasjon

Svangerskapskontroll

Er du gravid og bor i Trondheim kommune kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller en kombinasjon av disse, gjennom svangerskapet.

Jordmødre er samlet på en helsestasjon i hver bydel. Jordmødrene er ved følgende helsestasjoner i bydelene:

Nidarvoll helsestasjon (Lerkendal bydel)

Sentrum helsestasjon (Midtbyen bydel)

Saupstad helsestasjon (Heimdal bydel)

Østbyen helsestasjon (Østbyen bydel) Her er kun jordmortjeneste. Barn følges ved Falkenborg helsestasjon

Du kan søke her dersom du lurer på hvilken bydel du tilhører.

Felles informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonen (jordmor eller helsesykepleier) ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel. Bruk Finn din helsestasjon for å se hvilken helsestasjon du tilhører.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i Trondheim følger et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. Vi tilbyr oppfølging utover vanlig program ved behov. Vi er en gratis tjeneste.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Målet med helsestasjonsprogrammet
 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Viktig informasjon om hjemmebesøket og konsultasjoner

Våre retningslinjer anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset og hjemmebesøk av helsesykepleier innen 7-10 dager etter fødsel. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av utfordringer med kapasitet er det ikke alltid vi får til dette. Alle får imidlertid tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet. Ta gjerne med et teppe til barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom og blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.
 • Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.
Faste helseundersøkelser 0-5 år i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program.

Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonskontoret

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon.

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en ammeplan i neste graviditet.

Etter fødsel vil alle helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Fast helsesykepleier kan ved behov henvise deg til et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning tilbyr utvidet ammeveiledning. Vi samarbeider tett med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Foreldreveiledning

Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, PPT, familietiltak eller barnevern.

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
 • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra for eksempel barnehage eller helsesykepleier dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familietiltak tilbyr individ- og gruppebasert veiledning, etter foresattes behov. De har også kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP, PMTO.
 • Noen barnehager tilbyr ICDP foreldreveiledningsgrupper, samt gir individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov.
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Helsestasjon for ungdom

HFU - Sentrum og HFU - Rosten har egen nettside.

Orientering om journalføring

Innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid - Informasjonsside om barseltiden og det nyfødte barnet.

Forside på brosjyren 10 smarte tips

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Forstå babyen signaler og behov en artikkel og filmsnutt.

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

Forside på "Når utskrivelsen nærmer seg"

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg

Bilde av forsiden til brosjyren om fødselsdepresjon

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bok og film om amming

Forside hvordan du ammer ditt barn                 Forside på filmen bryst er best

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no Her finner du filmer om dietak, ammestillinger, håndmelking med mer.

Gode råd ved såre brystknopper

Morsmelkerstatning

Morsmelkerstatning og flaskemating flere små filmer.

Om morsmelkerstatning fra helsenorge.no

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Home Start familiekontakten

Home Start familiekontakten

Utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Bilde av filmen om barns motoriske utvikling

Film om motorisk utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling

Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling

Forstå barnets utvikling 0-4 år

Samspill

Babyens signaler og behov

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

Bilde av startsiden for filmen i trygge hender

I trygge hender (film om hjernens utvikling)

Bilde av forsiden til brosjyren psykiske reaksjoner i svangerskap og barselstid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bilde av forsiden til brosjyre om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn

Blå kors "Bevisste foreldre- en trygg oppvekst" om alkohol og barn

Brosjyre om Mobilbruk

Gode råd om foreldres mobilbruk og samspill med barnet

Bilde av forsiden til brosjyren om små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk og en mer omfattende veileder Små barn og skjermbruk.

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Film om tannhelse (ulike språk)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann. In other languages

Tannbrosjyren på andre språk

Amming/ernæring/kosthold

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn

Informasjonsfilm om vitamin D-dråper

Bilde av forsiden til brosjyren hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no. Informative og gode filmer om dietak, ammestillinger, med mer.

Videoen Bryst er best

Ammefilmen bryst er best

Morsmelkerstatning og flaskemating

(små filmer om tilberedning, koking, oppvarming osv)

Bilde av forsiden til brosjyren helsedirektoratets kostråd

Helsedirektoratets kostråd

Vaksinasjon

Bilde av forsiden til brosjyren barnevaksinasjonsprogrammet

Om barnevaksinene Informasjonsflyer til foreldre

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Søvn

Lenke til: Søvnproblemer hos sped og småbarn

Søvn hos sped- og småbarn (filmsnutt fra Norsk Psykologforening)

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

Sjekkliste for boligen

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås

Bilde av forsiden til brosjyren trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat

Bilde av nettsiden til trygg trafikk og sikring av barn i bil

Trafikksikkerhet

Bilde av forsiden til brosjyren brannsikkert hjem

Brannsikkert hjem

Anbefalinger om jodtabletter hjemme!

Ulike foreldrebrosjyrer kulde, reise, sykdom, tørr hud, sol, samliv med mer

Bilde av forsiden til brosjyren barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har ørebetennelse

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har feber

Når barnet ditt har feber

Forside på brosjyren gode råd og feber

Gode råd når barnet ditt har har feber

Bilde av forsiden til tekstark om barn og kulde

Barn og kulde

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd for god reise

Gode råd for god reise

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om barn og sol

Solbeskyttelse.

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om uro og gråt

Kolikk

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om forstoppelse

Forstoppelse

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om bleieutslett

Bleieutslett

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har puss i øyet

Puss i øyet

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har tørr hud

Tørr hud

4-ukers gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 uker. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

4-måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

Bilde av forsiden til brosjyren om foreldrerollen alkohol og andre rusmidler

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn

Gode råd når barnet ditt har feber

Gode råd om barn og feber

8 måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 8 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

2 åringen

Denne brosjyren er nyttig for dere med barn rundt 2 år. Den inneholder også lenker til flere aktuelle tema knyttet til toåringer.

Brosjyren Den fantastisk 2-åringen

Brosjyre om den fantastiske 2-åringen

Brosjyren Småbarn og skjermtid

Informasjon om småbarn og skjermbruk

Engelsk informasjon (noen brosjyrer er også på andre språk)

Bilde av forsiden til brosjyren om barnevaksinasjonsprogrammet på engelsk

Vaccination. Here in other languages

Forside på brosjyren mat og måltider på engelsk

Food and meals for infants. Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter på engelsk

What should you do when your baby is crying?

Videoen Bryst er best

Breastfeeding the movie "Breast is best" Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren building a happy baby

Building a happy baby

Bilde av forsiden til brosjyren caring for your baby at night

Caring for your baby at night

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling på engelsk

Motor development in children.

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet på engelsk

Childrens environment and safety In other languages

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling på engelsk

Look what i see, social development

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann på engelsk

Care and clean, first teeth. In other languages

Bilde av nettsiden happy teeth

Happy teeth

Bilde av startsiden for filmen in safe hands

In safe hands in english, arabic, somali

Bilde av nettsiden littsint.no på engelsk

Anger management for parents

Brosjyre om Home start familiekontakt

Home Start

Children and poisonings-prevention tips

Brosjyren Småbarn og skjermtid

Guideline - Young Children and Screen Time

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

Folkehelseinstituttet om barnevaksinasjon

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no Bufdirs nettside med tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdirs side familievernet.

Amming: oppbevaring, tilbereding + brosjyrer om amming på ulike språk

Morsmelkerstatning

Matportalen om ernæring til barn

Kunnskapsbank om det premature barnet

Tryggmammamedisin.no: om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no: om barn og medier

Blå kors "Bevisste foreldre- en trygg oppvekst" om alkohol og barn

Giftinformasjon

Tryggtrafikk om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no: Artikler med gode råd rundt barns utvikling

Barn og kulde

Følg oss på Facebook

Trondheim sine helsestasjoner er på Facebook.

Her legger vi ut aktuell informasjon for brukere av helsestasjonen. Siden er først og fremst ment for å bedre informasjonen ut til dere, men dere er velkomne til å legge igjen en kommentar eller innlegg med generelle spørsmål. Vi ber dere tenke nøye gjennom hva dere legger ut av informasjon. Sensitive opplysninger om deg eller ditt barn, og upassende innlegg vil bli slettet. Kontakt oss pr. telefon for slike henvendelser.

Personvern: Når du går inn på vår Facebook profil, legges det igjen digitale spor. Facebook har egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Kommunen har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Alle helsestasjonene

Sist oppdatert: 22.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006