Rusfri start på livet

Rusfri start på livet

Ressursteam er Trondheim kommune sin tverrfaglige oppfølging av gravide rusmiddelbrukere og familier med barn 0-6 år der foreldre har eller har hatt rusproblemer, eller der det er mistanke om dette.

Tilbudet om oppfølging fra Ressursteam kan startes i svangerskap eller på et senere tidspunkt når hjelpeapparatet er kjent med barn som har foreldre med rus/rushistorikk og fram til barnet er 6 år/begynner på skolen.


Hvorfor har vi ressursteam:

 • Forhindre skader på foster i svangerskapet
 • Sikre barn en god nok omsorgssituasjon
 • Styrke foreldre i sin foreldrefungering
 • Sikre barn god helse, læring og utvikling

 

Ressursteamet i din bydel består av ulike fagpersoner:

 • jordmor
 • sosialfaglig
 • helsesykepleier
 • helsesekretær
 • fysioterapeut
 • lege

 

Dette kan vi hjelpe til med:

 • rusprøvetaking på helsestasjon, både i svangerskap og etter at barnet er født
 • ekstra svangerskapskontroller av jordmor i svangerskapet
 • ekstra konsultasjoner av helsesykepleier og fysioterapeut etter at barnet er født
 • veiledningssamtaler med foreldre
 • observasjon av barnet på barnets arena (hjemme/barnehage)
 • veiledning av foreldre/barn-samspill
 • samarbeid med andre instanser

Pakkeforløp for gravide med rusutfordringer


Gravide som har utfordringer med rus, har krav på pakkeforløpet gravide og rusmidler.
Les mer om hva pakkeforløpet gravide og rusmidler er på Helsedirektoratets nettsider

 

Sist oppdatert: 02.03.2022

Fant du det du lette etter?