reSTART kurs og verksted

reSTART kurs og verksted

reSTART fokuserer på det å være i en endringsprosess og belyser følgende temaer: Verdier, leve med, tilhørighet, drømmen, håp og optimisme og selvbestemmelse.

Kurset går over 4 timer med undervisning og refleksjon. Etter endt kurs er det mulig å delta på reSTART-verksted, hvor man jobber videre med de ulike temaområdene fra kurset. Her kan du arbeide selvstendig, sammen med andre deltakere eller i samarbeid med ansatte. Vi bruker dette arbeidsheftet på reSTART-kurs og -verksted.

Kurs og verksted gjennomføres annenhver tirsdag, utenom fellesferie og høytider. Deltagelse krever påmelding. Tilbudet regnes som helsehjelp og deltakelse journalføres etter gjeldende regler.

Kurs tirsdager i oddetallsuker (krever påmelding, 15 plasser):

Klokken 10.00-14.00 (4 timers undervisning med pauser)

Verksted tirsdager i partallsuker:

Åpent fra klokken 09.00-14.00

Vi holder til på Nedre Ila 1 (Skansen aktivitetshus).

Kart

Påmelding

Bruk vårt kontaktskjema dersom du ønsker å melde deg på eller vil ha mer informasjon om vårt tilbud. Du vil da bli kontaktet per telefon.

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004