Akuttovernatting kvinner

Akuttovernatting kvinner

For rusavhengige kvinner tilbys midlertidig bolig og krisesenterplass ved Ressurssenteret for kvinner i Bispegata 9D

 • Tilbudet drives av Enhet for rustjenester og ligger i Bispegata 9D, telefon 47 75 66 47 - døgnåpen
 • Tilbudet er for rusavhengige kvinner over 18 år

Midlertidig botilbud

 • Midlertidig bolig tilbys etter vedtak fra NAV. Utover NAVs åpningstid kan man henvende seg direkte til senteret. NAV kontaktes første virkedag for vedtak.
 • Inntak hele døgnet ved ledig kapasitet.
 • Tilbudet er heldøgns bemannet.
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Det gis tilbud om bistand fra senteret til å komme videre inn i egen bolig dersom du ønsker det, samt bistand til kontakt med hjelpeapparatet forøvrig ved behov

Krisesentertilbudet

 • Kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner og har behov for beskyttelse kan kontakte senteret for opphold.
 • Inntak hele døgnet
 • Kvinnene kan selv henvende seg til senteret ved behov 
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Alle får tilbud om videre oppfølging etter opphold på krisesentertilbud ved behov. Ikke alle har behov for å bo ved tilbudet. Vi gir også tilbud om samtaler med den enkelte rundt situasjonen for å finne andre løsninger.

Sist oppdatert: 31.07.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward