eLås

eLås

Trondheim kommune skal innføre elektronisk dørlås hos deg som får kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Innføringen av eLås startet i desember 2023 og er planlagt ut 2024. Kommunale tjenester i hjemmet er for eksempel hjemmetjenester, renhold, produksjonskjøkkenet som leverer middag, trygghetsalarm og andre velferdsteknologitjenester.

For deg som får helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Hva er eLås og hva innebærer det?

eLås er en elektronisk lås som blir montert på din inngangsdør. Ansatte vil bruke denne låsen når de skal på oppdrag hos deg. Hvis du bor i en flerfamiliebolig eller borettslag, vil vi montere eLås både på ytterdøren til boligkomplekset, og på inngangsdøren til din leilighet. 

Sikkerhet og personvern

De ansatte har kun mulighet til å bruke eLåsen når de har oppdrag hos deg. All bruk av eLåsen blir loggført slik at vi vet hvem som har, og har hatt tilgang, og når de bruker eLåsen. eLåsen skal kun benyttes av ansatte i Trondheim kommune i tjenesteøyemed.

Kan du fortsatt bruke ordinær nøkkel til døren?

Ja, du og dine nærmeste skal fortsatt bruke den vanlige nøkkelen på inngangsdøren(e).

Når må du ha eLås
  • Hvis du har behov for trygghetsalarm vil eLås bli montert på din(e) inngangsdør(er). 
  • Hvis du ikke kan åpne døren selv (og ikke har pårørende/nærstående som alltid er der) og trenger helse- og omsorgstjenester i hjemmet, for eksempel hjemmetjenester, hjemmehjelpstjenester eller matombringing, så vil eLås bli montert hos deg.

Du trenger ikke eLås hvis du kan åpne ytterdøren til ansatte som skal på oppdrag hos deg. Unntaket er hvis du skal ha trygghetsalarm eller annen velferdsteknologi. Da må du ha eLås.

Montering og demontering av eLås på ytterdøren

eLåsen vil bli montert på din(e) inngangsdør(er). I den forbindelse må vi bytte ut enkelte deler fra dørlåsen din, som må oppbevares hjemme hos deg. Disse delene må oppbevares til den dagen eLåsen skal fjernes, og låsen din vil tilbakestilles til slik den var før. 

Hvis du ikke har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet lenger, vil eLåsen bli fjernet fra døren(e). Montering og demontering skal ikke føre til slitasje eller bruksspor på døren din.

I noen få tilfeller vil det ikke være mulig å montere eLås på ytterdøren. I disse tilfellene vil vi montere en nøkkelboks med elektronisk lås. Tilgang til nøkkelboksen og loggføring av bruk, er den samme som for eLåsen. Et eksemplar av nøkkelen til din bolig skal oppbevares i nøkkelboksen. 

Hva må jeg informere mitt borettslag, sameie eller huseier om?

Hvis du bor i sameie eller borettslag, må du informere styret i sameiet/borettslaget om montering av eLås på ytterdøren(e) f.eks. felles inngangsdør i oppgangen din.

Hvis du bor i en leid bolig, må du informere huseier om montering av eLås eventuelt elektronisk nøkkelboks hvis eLås ikke kan monteres på døren. 

Hva koster det å ha eLås?

eLås vil ikke koste noe for deg. Trondheim kommune vil stå for alle utgifter inkludert kjøp og lisens av produktet, montering og demontering. Du må ta vare på utstyret, og kan bli ansvarlig for å erstatte det hvis det blir ødelagt.  

Hvordan får jeg avtale om montering av eLås?

Du kan bestille time til eLås-montering på Min Side når du har mottatt en SMS fra kommunen. Hvis du ikke får til å bestille selv, kan pårørende/nærstående bestille for deg.

Bestill time for montering av eLås

Hva gjør jeg hvis jeg opplever utfordringer med eLås?

Hvis du opplever utfordringer med eLåsen etter montering, må du ta kontakt med Trygghetspatruljen på telefon 72 54 83 94 eller 72 54 83 79.

Har du generelle spørsmål om eLås, send e-post til .

Animasjonsfilm om eLås

In other languages

Informasjonsskriv i PDF

Informasjonsskriv om eLås til deg som mottar helse- og omsorgstjenester (PDF)

Information about electronic locks: eLås (PDF)

For borettslag og sameier

Trondheim kommune innfører fra desember 2023 et digitalt låsesystem (eLås) til tjenestemottakere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet. eLås erstatter nøkkelbokser som benyttes av enkelte ansattgrupper i Trondheim kommune i dag.

Hva er eLås?

eLås er en elektronisk låsvrider som blir montert på tjenestemottakerens dør, og som ansatte vil benytte når de er på oppdrag. Vi vil montere eLås på ytterdøren til boligkomplekset og på inngangsdøren til leiligheten.

Hvorfor skal Trondheim kommune ta i bruk eLås?

Vi forventer en økning av tjenestemottakere som vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i eget hjem i årene fremover. På grunn av flere utfordringer med dagens manuelle nøkkelsystem, vil Trondheim kommune gå over til et digitalt nøkkelsystem for å øke sikkerheten, kvaliteten og effektiviteten av våre tjenester til innbyggerne.

eLåsen blir kun brukt av ansatte i Trondheim kommune i tjenesteøyemed. Det vil øke sikkerheten for borettslag og sameier. De ansatte har kun mulighet til å bruke eLåsen i tidsrommet de har oppdrag. All bruk av eLåsen blir loggført. Ansattgrupper som vil benytte eLåsen er i første omgang trygghetspatruljen, hjemmetjenesten og produksjonskjøkkenet (som leverer middag til beboere).

Trøndelag brann- og redningstjeneste har et samarbeid med Trondheim kommune, og vil benytte eLåsen i en nødsituasjon.

Kan man fortsatt bruke ordinær nøkkel/brikke til inngangsdøren?

Montering av eLåsen vil ikke påvirke dagens opplåsing av døren. Dette innebærer at beboere og andre i borettslaget eller sameiet fortsatt skal bruke deres vanlige nøkkel/brikke på inngangsdøren(e).

Om montering og bruk av eLås i borettslag/sameie

Trondheim kommune vil stå for kjøp, montering, demontering og service av eLåsen. eLås vil ikke innebære noen kostnader for tjenestemottakere, borettslag eller sameier.

Beboere som har behov for eLås fra Trondheim kommune må selv informere styret i sameiet/borettslaget om montering av eLås på ytterdøren.

I boliger med felles inngangsdør, vil det bli installert eLås på hoveddøren i tillegg til leilighetsdøren til tjenestemottaker.

Hvis det ikke er mulig å montere eLås (for eksempel gammel låskasse), vil vi montere nøkkelboks med elektronisk nøkkel ved inngangsdøra.

Det er profesjonelle montører som monterer eLåsene. De skal alltid kunne identifisere seg med ID-kort.

Avslutning av eLås

Ved avslutning av eLås, som for eksempel ved opphør av tjeneste eller dødsfall, så vil montør koble ned eLåsen og sette dørlåsen tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Informasjonsskriv til borettslag og sameier (PDF)

Spørsmål om eLås?

Hvis du opplever utfordringer med eLåsen etter montering, må du ta kontakt med Trygghetspatruljen på telefon 72 54 83 94 eller 72 54 83 79.

Har du generelle spørsmål om eLås, send e-post til .

Sist oppdatert: 16.05.2024

Fant du det du lette etter?