Melde inn bekymring

Melde inn bekymring

Er du bekymret for noen?

Mange lurer på hvor de henvender seg hvis de er bekymret for en voksen person.

Generell bekymringsmelding kan varsles til Helse- og velferdskontor (HVK)

Bekymringsmelding hvor det antas at det kan være fare for liv og helse skal gå til politi.

Nødnummer 112 - Ring politiet 02800

Bekymring for barn

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?