Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel voldskriminalitet, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet?

Vi ønsker å bistå deg som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Du kan selv ta kontakt dersom du ønsker og det er ingen forpliktelser knyttet til det å ta kontakt.

  • Vi gir deg informasjon om rettsprosessen og støtter deg som vitne under en eventuell rettssak.
  • Vi kan gi deg veiledning og informasjon om det å anmelde.
  • Vi kan støtte deg gjennom straffesaksprosessen, fra politianmeldelse til saken er avgjort.  
  • Vi kan gi deg veiledning på å søke voldsoffererstatning.

Senteret er lokalisert til Sentrum politistasjon.

Kontaktinformasjon

Telefon: 40 44 65 19/800 40 008

E-post:

Post og besøksadresse:
Politihuset 
Gryta 4
7005 Trondheim kommune

Sist oppdatert: 04.05.2021

Fant du det du lette etter?