Besøksrutiner nivå 3

Besøksrutiner nivå 3

Gjelder fra 16. februar 2021

 1. Besøk bør begrenses til totalt 2-3 nære pårørende som kan besøke en enkelt beboer inne på avdeling. Det skal være navngitte personer og de samme personene over tid. Beboer avgjør selv, evt. i samråd med hovedpårørende, hvem som skal regnes som de 2-3 som kan komme på besøk, og navn på disse skal journalføres. I tillegg kan vaksinerte beboere fritt motta besøk fra personer som er vaksinert. For å regnes som vaksinert må det ha gått minst 1 uke fra andre vaksinedose.
 2. Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt (klem o.l.) med de 2-3 nære pårørende som er definert i pkt 1.
 3. I avdelinger der de fleste beboerne er vaksinert kan besøkende som defineres i punkt 1 benytte fellesarealer sammen med sykehjemsbeboeren de besøker, men ikke kjøkken. Hold minst 1m avstand til andre beboere og helsepersonell under besøk.
 4. Besøk av andre personer kan gjennomføres i besøksrom med mulighet til å holde 2m avstand til besøkende. Frekvens og varighet av slike besøk vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte institusjonen. Besøksrom bør ha besøksvert som ivaretar besøksregistrering, vask av kontaktpunkter mellom besøk og gir veiledning gjeldende smittevernrutiner.
 5. Det gis sterk anbefaling om at turer ut av sykehjemmet kun skjer sammen med personer som er definert i pkt 1. Det gis sterk anbefaling om at sykehjemsbeboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe e.l.
 6. Alle besøk og turer utenfor institusjonen skal fortsatt skje etter avtale. Alle besøkende skal kartlegges i forkant ift symptomer som kan skyldes covid-19 eller smitterisiko grunnet kontakt med syk person eller utenlandsreise. Dette gjelder også selv om den besøkende er vaksinert. I denne samtalen skal man i tillegg kartlegge om den besøkende de siste 10 dager:
  1. har vært i situasjoner der det ikke har vært mulig å holde en meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer i 15 min eller mer, f.eks. ved sosial sammenkomst, bruk av kollektivtransport i rushtid uten munnbind eller andre situasjoner med trengsel
  2. bor i eller har vært på reise til del av landet med høyt smittenivå
   Dersom dette er tilfelle bør besøket utsettes eller gjennomføres på besøksrom med minst 2m avstand.
 7. For beboere med kort forventet levetid har vi egen rutine som følges.

Sist oppdatert: 12.02.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward