Når kan jeg grille, tenne bål og brenne avfall i Trondheim?

Når kan jeg grille, tenne bål og brenne avfall i Trondheim?

I Trondheim kan du fyre kaffebål og grille på lik linje med resten av landet. Det er imidlertid forbudt å brenne avfall, bråte og lignende hele året.

Bål, engangsgrill og grilling

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Hold det trivelig i marka ved å bruke etablerte bålplasser. Ikke lag nye bålplasser. Husk alltid å ta med all emballasje, matrester og annet avfall hjem - dette skal ikke etterlates i marka eller brennes på bålet: Hvis søppel brennes uten rensing av røykgasser, vil miljøgifter bli frigjort og spredd. Se til at bålet er helt slukket før du forlater stedet.

Bålforbud og søknad om bålbrenning

I tidsrommet 15. april - 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er imidlertid tillatt å tenne bål eller grille om man er helt sikker på at det ikke kan føre til brann.

På Trøndelag brann og redningstjeneste sine nettsider kan du få hjelp til å vurdere om det er trygt å tenne bål. Skal du tenne større bål, som sankthansbål eller pinsebål, må du søke brannvesenet om tillatelse. Den som søker må da vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann.

Elektronisk søknadsskjema for bålbrenning finnes også på Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) sine nettsider.

Bålbrenning skal gjøres på en forsvarlig måte, uansett tid på året, og bålet skal være fullstendig slukket før det forlates. Bålbrenning skjer på eget ansvar.

I tørre perioder kan det innføres totalt bålforbud, som inkluderer all bruk av ild utendørs i Trondheim. Et slikt bålforbud vil bli varslet i media, på TBRT sine nettsider og på TBRT sin facebookside.

Husk likevel at det alltid er den som fyrer som har ansvaret for brannsikkerheten: Gjør det derfor til en vane å sjekke skogbrannvarselet før du tenner opp.

Avfallsbrenning er forbudt i Trondheim

I Trondheim kommune er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt ifølge forskrift om åpen brenning. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Avfallsbål - Foto: Trondheim kommune

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller. Avfallsforbrenning kan medføre både helse- og miljøproblemer som når langt utover de lokale forholdene.

Husk at det heller ikke er lov å brenne produksjonsavfall, som for eksempel bygg- og anleggsavfall.

Unntak fra forbudet

  • Det er lov å brenne kull og rent trevirke på griller og utepeiser.
  • Det er lov å brenne papir og rent avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Det er lov å brenne kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke, med unntak av perioden med generelt bålforbud.
  • Du kan søke om bålbrenning i perioden med generelt bålforbud.

Kaffebål

Mer informasjon

Sist oppdatert: 17.08.2023

Fant du det du lette etter?