Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Grønn hage
Bildet viser et typisk eksempel på hvordan parkslirekne kan etablere seg og spre seg videre inn i naturen. Når hageavfall kastes i grøntområdene, mister vi kontrollen over hva som spres videre derfra. Foto: Trondheim kommune

Hvorfor er hageavfall et problem?

Hageavfall som dumpes i friområdene er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall.

Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Dumping av hageavfall skaper imidlertid flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike villfyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som skader naturen i Norge. Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Hageplanter sprer seg i naturen i Trondheim

Hovedårsaken er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Hva kan du gjøre?

 • Ikke kast hageavfall i grøntområder! Friområder tilhører allmennheten, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.
  Kommunen gir ikke tillatelse til dumping av hageavfall i offentlige friområder, så det er ikke riktig å hevde at “vi har fått lov av NN, og vi har jo alltid gjort det slik før”.
 • Komposter hageavfallet selv. Du trenger ikke å kjøpe en dyr beholder. Enkle trebinger kan du enten kjøpe eller snekre selv. Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan bli et fint jordforbedringsmiddel til kjøkkenhagen eller blomsterbedene dine. Søk på “hagekompost” på nett for mange gode tips, eller sjekk kapittelet om uisolert kompost i brosjyren “Ren jord”.

  OBS! Fremmede arter som kan spre seg (f.eks. parkslirekne), skal ikke kastes i hagekomposten!

 • Bli med på  Trondheim Renholdsverk (TRV) sin årlige hageavfallsaksjon i april - mai, og på høsten.
 • Brune papirsekker til hageavfall kan kjøpes på forskjellige utsalgssteder og blir hentet av TRV på din hjemmeadresse. Informasjon legges ut på TRV sine nettsider om hageavfallsaksjonen.

      

TRV som henter hageavfall
Du kjøper og fyller opp sekker, TRV henter dem hos deg
og tar ordentlig hånd om hageavfallet ditt! (Foto: TRV)
 • Hageavfall leveres gratis hele året på Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen. Her kan du også levere fremmede arter i en egen container.
 • Har du ikke bil, eller ikke mulighet til å bruke henger, kan Avfallstaxien være en løsning.
 • Hva med å organisere et spleiselag sammen med naboer? Slå dere sammen og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten. Det er flere leverandører i Trondheim som tilbyr dette.
 • Flere borettslag, sameier og huseierlag har egne ordninger for henting av hageavfall som dekkes av felleskostnadene.
 • Har du uønskede fremmede arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett. Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallet. Større mengder legges i sekker og leveres gratis i egen container for fremmede arter på hageavfallsmottaket.
Hageavfall Foto: Trondheim kommune
Kvister og greiner fra hagebusker, gressklipp, grus og gamle juletrær hører ikke hjemme i naturen! Foto: Trondheim kommune.

  

Hageavfall - skilt med Tømming forbudt
Ikke alle er like flinke til å lese skilt. Her har hybridslirekne tatt fullstendig overhånd og kveler annen vegetasjon. Blåklokka har ingen sjanse! Foto: Trondheim kommune.

  

Forsøpling

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim.

Sist oppdatert: 19.12.2022

Fant du det du lette etter?