Energiprisen

Energiprisen

Energiprisen var en hederspris som deles ut til virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim. Energibruk har direkte sammenheng med den største miljøutfordringen som kloden vår står overfor – menneskeskapte klimaendringer.

Energiprisen var delt ut fra 2007-2020. Det vurderes nå om prisen skal fornyes i sammenheng med økende oppmerksomhet og økt kommunal ressursbruk innen klimaarbeid.

Prisvinnere og hedrende omtaler 2007-2020

2020

Energiprisen 2020, prisvinner:
Eksperimentboliger Svartlamon ved Nøysom arkitekter, Svartlamon boligstiftelse og husbyggerne/beboerne

Forsidebilde, brosjyre for Eksperimentboliger Svartlamon

Hedrende omtale 2020: MAX-bygget ved KLP Eiendom Trondheim

Forsidebilde- Brosjyre for MAX-bygget

2019

Energiprisen 2019, prisvinner: E.C. Dahls Eiendom AS

Brosjyreforside - Energiprisen 2019 til E. C. Dahls Eiendom

Hedrende omtale 2019: Posten og Bring

Brosjyreforside - Hedrende omtale til Posten og Bring

Hedrende omtale 2019: Koteng Eiendom AS

Brosjyreforside - Hedrende omtale til Koteng Eiendom

2018

Energiprisen 2018, prisvinner: ASKO Midt-Norge

Energiprisen 2018, prisvinner: ASKO Midt-Norge

Hedrende omtale 2018: Boligbyggelaget TOBB

Hedrende omtale 2018: Boligbyggelaget TOBB

Hedrende omtale 2018: KIWI Dalgård

Hedrende omtale 2018: KIWI Dalgård

2017

Energispareprisen 2017, prisvinner: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

Energispareprisen 2017: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

2016

Energispareprisen 2016, prisvinner: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisen 2016: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg:

2015

Energispareprisen 2015, prisvinner: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisen 2015: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

2014

Energispareprisen 2014, prisvinner: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisen 2014: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2014: Miljøbyen Granåsen ved Heimdal Bolig AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2014: Miljøbyen Granåsen ved Heimdal Bolig AS

2013

Energispareprisen 2013, prisvinner: Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom og Rica Hotels

Energispareprisen 2013, prisvinner: Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom og Rica Hotels

2012

Energispareprisen 2012, prisvinner: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisen 2012: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisens Hedrende omtale 2012: Steinerskolen i Trondheim

Energispareprisens Hedrende omtale 2012: Steinerskolen i Trondheim

2011

Energispareprisen 2011, prisvinner: Sparebank 1 SMN

Energispareprisen 2011: Sparebank 1 SMN

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

2010

Energispareprisen 2010, prisvinner: Sameiet Olavskvartalet

Energispareprisen 2010: Sameiet Olavskvartalet

2009

Energispareprisen 2009, prisvinner: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisen 2009: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

2008

Energispareprisen 2008, prisvinner: Nidar AS

Energispareprisen 2008: Nidar AS

2007

Energispareprisen 2007, prisvinner: Structura AS for Kulsås Amfi

Structura Kulsås Amfi

Statutter

Statutter for energiprisen

Statutter for Trondheim kommunes energipris fra 12.09.07, med endringer vedtatt av Formannskapet 20.12.2011, 04.03.2014 og 26.06.2018.

1. Formål

Trondheim kommunes energipris er opprettet av og blir delt ut av Trondheim kommune. Prisen er en hederspris som deles ut til virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

2. Pris og prisutdeling

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Trondheim kommune tar sikte på utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent energiprisen, skal den ikke utdeles.

Prisutdelingen skjer som et selvstendig arrangement eller i forbindelse med en annen begivenhet i Trondheim.

3. Hedrende omtale

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets energipris.

4. Juryen

Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes energipris utpekes av en jury.

Juryen skal bestå seks personer med personlige vararepresentanter.

Formannskapet oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav det ene skal være leder av juryen.

Formannskapet oppnevner også en miljøorganisasjon eller et aktuelt miljøprosjekt som skal være representert i juryen.

Fire jurymedlemmer oppnevnes av henholdsvis Enova, Næringsforeningen, NTNU og den oppnevnte organisasjonen eller prosjektet.

Funksjonstiden for juryen er to år.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling.

Byens ordfører foretar normalt prisoverrekkelsen sammen med juryen/juryens leder.

Ved uenighet i juryen kreves det simpelt flertall for å kåre en prisvinner. Det samme gjelder for hedrende omtale. Juryleders stemme teller dobbelt.

Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

5. Forslag til kandidater

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

6. Kriterier for juryens bedømmelse

Energiprisen kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller gjennomføring har bidratt vesentlig til gjennomføringen av prosjektet som prisbelønnes.

Prisen skal tildeles et prosjekt/tiltak som er gjennomført i løpet av den forutgående femårsperioden.

Prisen kan gis til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim. Tiltakene kan være av ulik karakter og det kan gjerne være prosjekter og tiltak som bidrar til energibesparelser i eksisterende byggverk og anlegg. Disse tiltakene kan være av både teknisk karakter eller rettet mot brukeratferd.

I tillegg til energisparing skal det legges vekt på følgende kriterier ved vurdering av kandidater:

 • omlegging til eller egen lokal produksjon av fornybar energi
 • smart energibruk, grad av tilført energi
 • oppnådde og dokumenterte resultater mht. energibruk og klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv
 • materialbruk og materialforbruk
 • helse- og brukervennlige løsninger
 • innovasjon og teknologi
 • områdeperspektiv, arealeffektivitet, og mobilitet
 • forsyningssikkerhet og energifleksibilitet

7. Sekretariat

Energiprisens sekretariat er lagt til Trondheim kommune ved byutviklingsdirektøren. Sekretariatet skal utarbeide en beskrivelse av aktuelle kandidater samt en vurdering av disse.

Juryen

For perioden 2020-2021 hadde energiprisen følgende jurymedlemmer:

Jurymedlemmer Personlig vararepresentant
Juryleder
Mona Berger
varaordfører (SV)
Erling Moe
bystyrerepresentant (V)
Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Idar Støver
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Arvid Wisløff
Næringsforeningen
Anne Kath Willumsen
Næringsforeningen
Hans Fredrik Kvitvang
Trondheim kommune
Elisabeth Høyem,
Trondheim kommune
Vojislav Novakovic, NTNU Hans Martin Mathisen, NTNU
Juryen skal suppleres med et nytt jurymedlem (fra en ny organisasjon). Nytt varamedlem.

Kontaktpersoner

Klima- og miljøenheten i kommunen er sekretariat for energiprisen

Kontaktperson: , telefon 95 26 39 66

Foreslå kandidater til prisen!

Alle kan foreslå og bli foreslått, både offentlige, private og enkeltpersoner. Du kan også foreslå dine egne prosjekter.

Du kan foreslå kandidater til energiprisen på følgende måter:

 • Send
 • Fyll ut og send inn forslagsskjema for energiprisen (på nett)
 • Ring til Klima- og miljøenheten på telefon 72 54 25 50

Sist oppdatert: 03.05.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward