Jurymedlemmer Personlig vararepresentant

Juryleder
Mona Berger
varaordfører (SV)

Erling Moe
bystyrerepresentant (V)

Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

Idar Støver
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

Arvid Wisløff
Næringsforeningen

Anne Kath Willumsen
Næringsforeningen

Hans Fredrik Kvitvang
Trondheim kommune
Elisabeth Høyem,
Trondheim kommune
Vojislav Novakovic, NTNU Hans Martin Mathisen, NTNU
Juryen suppleres med et nytt jurymedlem (fra en ny organisasjon) som velges våren 2021 Nytt varamedlem velges våren 2021

Kontaktpersoner