Energipris for klimavennlig langtransport

ASKO Midt-Norge får Energiprisen 2018 for sitt hydrogenprosjekt som elektrifiserer langtransporten og gjør den mer klimavennlig.

Sist oppdatert: 10.01.2023

Ansatte i ASKO
HYDROGEN-IALT: ASKO ble vinner av årets energipris. De som mottok pris og hyllest var konsernets styreleder Torbjørn Johannson, leder av hydrogenprosjektet Roger Sæther, driftssjef Fredrik Børgesen, markedssjef Asgeir F. Johansen i ASKO Servering og direktør Jørn Arvid Endresen. Her er prisvinnerne flankert av juryleder Erling Moe (t.v.) og varaordfører Ola Lund Renolen.

Utslipp fra transportsektoren utgjør en av samfunnets store miljøutfordringer. Ved sitt anlegg på Tiller fremstiller ASKO Midt-Norge hydrogen, ved hjelp av lokalprodusert solenergi og strøm fra vindkraftanlegg. Hydrogenet dannes av vann, og det er ingen utslipp av CO2.

- Dette representerer smart og fremtidsrettet energibruk, energiproduksjon og energilagring, sa varaordfører Ola Lund Renolen under prisutdelingen torsdag.

Han poengterte at Trondheim kommune har en svært ambisiøs klimahandlingsplan, som er utfordrende å etterfølge og at det var godt å dele ut pris til noen som virkelig gjør noe med det.

Kulturskoleelev Ferdinand Lorenz Wahba og lærer Berit Lillevold
KULTURELL ENERGI: Kulturskoleelev Ferdinand Lorenz Wahba og lærer Berit Lillevold fremførte den feiende flotte ‘Signøynerintermezzo’. Kulturskolen hadde tre innslag. Kulturskoleelev Lucas Isdahl var også med på piano.

Juryen fremhevet at ASKO gjør en “oppsiktsvekkende pionerinnsats gjennom fullskala utprøving av hydrogen til langtransport under krevende norske forhold”. I begrunnelsen heter det at prosjektet fremmer hydrogenets store potensial i fremtidsløsninger for langtransport.

Landets største dagligvaregrossist har satt seg som mål å ha utslippsfri distribusjon av matvarer innen 2026. Konsernet har gjort flere tiltak for å redusere sitt klimafotavtrykk, både på landeveien og på eget anlegg. ASKO Midt-Norge har rundt 60 biler og leverer alene varer til nærmere 2000 kunder, fra Oppdal og Røros.

Jørn Arvid Endresen
TIL DE GRADER: Som trønder skulle jeg gjerne hatt noen varmegrader til i deler av året, men hvis vi ser på konsekvensene av en to graders økning, er det alvorlig, sa regiondirektør Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge.

- Kanskje kan vi og Trondheim kommune inngå et samarbeid om å kunne levere utslippsfritt i sentrum innen 2023. Det kan vi få til, sa direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge, og viste til at ASKO og kommunen allerede sitter sammen i Fornybarklyngen. i sør til Hamarøy i nord. Om noen uker kommer den første hydrogenbilen til Trondheim.

ASKO er den 12. vinneren av Energiprisen. Trondheim kommune deler årlig ut prisen til virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

Mer informasjon om Energiprisen og tidligere vinnere

Diplom og blomster ble overrakt av varaordfører Ola Lund Renolen til seksjonsleder for prosjekt, Erland Olsen, og leder for byggavdelingen, Runar Skippervik.
TENKER NYTT OM GAMMELT: Boligbyggelaget TOBB fikk hedrende omtale for å bruke nye og smarte energiløsninger på allerede eksisterende bygg. Diplom og blomster ble overrakt av varaordfører Ola Lund Renolen til seksjonsleder for prosjekt, Erland Olsen, og leder for byggavdelingen, Runar Skippervik.

I år ble det også gitt hedrende omtale til Boligbyggelaget TOBB og Norgesgruppen. TOBB fikk heder for å ha sterkt fokus på energisparing og smartere energibruk ved oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger. NorgesGruppen fikk hedrende omtale for “miljøbutikken” Kiwi Dalgård, der overskuddsvarme fra butikken distribueres og brukes til oppvarming av leiligheter i nærheten.

Ordfører Ola Lund Renolen overbrakte hedrende omtale til butikkutviklingssjef Jan-Eilif Johansen i Kiwi Norge og eiendomsdirektør Ivar Sølberg i NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge.
NORGES GRØNNESTE BUTIKK? Kiwi Dalgård produserer varme til seg selv og til flere leiligheter i områder, og ennå har de mye energi til overs. Varaordfører Ola Lund Renolen overbrakte hedrende omtale til butikkutviklingssjef Jan-Eilif Johansen i Kiwi Norge og eiendomsdirektør Ivar Sølberg i NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?