Landbrukskart

Landbrukskart

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Gårdskart fra NIBIO

Kartdatabase fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Gårdskart viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom. Tjenesten inneholder det mest oppdaterte kartgrunnlaget som er tilgjengelig på digital form.

Kilden

Markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema er samlet på ett sted. I Kilden kan brukeren selv bestemme hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge. Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at du for eksempel kan se på arealtyper fra AR5* sammen med flybilder, eller flybilder tatt i ulike år over samme område og se på endringer.

Landbruksdirektoratet - grunndata og kart

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratet sitt kunderegister. Kunderegisteret inneholder informasjon/grunndata om landbrukseiendommer, personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene.

Trondheim kommunes kartløsning

Norgeskart

Norgeskartet på nett har temakart om blant annet, eiendom, stedsnavn og mange ulike bakgrunnskart.

 

Sist oppdatert: 31.10.2022

Fant du det du lette etter?