Landbruk og landbruksforvaltning

Landbruk og landbruksforvaltning

De viktigste landbruksoppgavene i kommunen er å realisere landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske virkemidler (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og svare på spørsmål om produksjonstilskudd/økonomiske virkemidler (statlige tilskuddsordninger).

Pløying på Rørdal gård
Pløying på Rørdal gård. Foto: Trondheim kommune

Landbruksmyndighet

Avdeling for landbruk og naturforvaltning på Klima- og miljøenheten er Trondheim kommunes offentlige landbruksmyndighet.

Arbeidet med en ny kommunedelplan landbruk

Utkast til ny kommunedelplan for landbruket i Trondheim var på høring fram til 30. juni 2023. Planen med vedlegg finner du på dette nettstedet. Utkast til kommunedelplan landbruk blir mest sannsynlig sluttbehandlet i bystyret i løpet av siste halvår 2023.

Bildet viser forsiden av planutkastet til ny landbruksplan for landbruket i Trondheim.

Kontaktinformasjon

Kontakt personer landbruksforvaltning

Avdelingsleder:

Kontordager Skjetlein

  • Onsdager: Lars Håvard Tiller eller Hege M. Askerød
  • Fredager: Ingvild Rekstad

Ta gjerne kontakt for å gjøre en avtale om møte.

Landbruk på sosiale medier

Landbruksforvaltninga er på Facebook.  Vi satser på å ha en uformell side med nyttig informasjon om jordbruk, skogbruk og natur. Vi ønsker å skape engasjement rundt jord- og skogbruket i kommunen, både det bynære og det litt lenger unna byen.

Vi vil nå ut til så mange som mulig med interesse for landbruket i Trondheim, så gjerne lik og del siden!

Meldingsblad landbruk

Av og til sender vi ut et informasjonsskriv som vi kaller Meldingsblad landbruk. Det sendes til alle gårdbrukere og skogeiere i kommunen. Du kan lese det via Meldingsblad landbruk sin nettside. Ønsker du å motta dette nyhetsbrevet fra oss, eller har noen tilbakemeldinger på Meldingsbladet? Ta kontakt med Øydis Marie Mo på e-post: .

Jordbruk

Skogbruk

Urban dyrking og bynært landbruk

Lenker

Sist oppdatert: 24.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward