Tilskudd til næringstiltak inne bynært landbruk og urban dyrking

Tilskudd til næringstiltak inne bynært landbruk og urban dyrking

Trondheim kommune ønsker å fremme ny næringsutvikling i skjæringspunktet mellom det bynære landbruket og den urbane dyrkinga.

Formål:

Trondheim kommune ønsker å fremme ny næringsutvikling i skjæringspunktet mellom det bynære landbruket og den urbane dyrkinga. 

Bynært landbruk er det profesjonelle, næringsbaserte og tradisjonelle landbruket i byens randsone. Det omfatter jordbruk, skogbruk og husdyrhold. 

Den urbane dyrkinga kan være med på å synliggjøre det tradisjonelle landbruket for byens befolkning. Det bynære landbruket er på sin side en kilde til kunnskaps- og erfaringsutveksling som aktørene i byen kan ha nytte av.   


Trondheim kommune ønsker å bidra til nye prosjekter i det bynære landbruket.

Potten i 2024 er på 200 000 kr. 

Hva prioriteres

 • Utredning og oppstartskostnader
 • Nyvinninger og utprøving av nye løsninger
 • Andre tiltak kan vurderes

Det prioriteres ikke

 • Ordinær drift
 • Personlig utstyr
 • Underskuddsgaranti
 • Opparbeidelse av egenkapital
 • Klaver for beitedyr
 • Reiser

Hvordan kan du søke

Krav til søknad

Personalia og kontaktdata:

 • Navn på søker
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Epost
 • Telefon
 • Org.nr.
 • Kontonummer

Søknaden skal være undertegnet og vedlegges følgende dokumentasjon og/eller inneholde opplysninger om: 

 • prosjektbeskrivelse, med bakgrunnen for og formålet med tiltaket, målgruppen(e) og forventede resultater, 
 • kart over området hvis det søkes om fysiske tiltak og tillatelse til tiltaket, dersom dette planlegges på fremmed grunn
 • framdriftsplan, med beregnet start- og avslutningstidspunkt 
 • budsjett (inkludert egenfinansiering) 
 • om søkeren har mottatt midler eller tilskudd fra andre ordninger med lignende formål

Ved mangler i søknaden vil denne returneres til søker. 

Søknadsfrist:

 • 15.mai 2024

Utbetaling av midler

 • Tilskuddet utbetales etter avtale.

Rapport og regnskap

 • I etterkant av tiltaket skal det leveres rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
 • Rapporten skal også inneholde en generell redegjørelse for resultatene for prosjektet og en oversikt over timeforbruk. 
 • Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.
 • Frist for innlevering er 15.11.2024
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal eventuelt forskudd betales tilbake
 • Ved innvilget tilskudd forplikter tilskuddsmottaker seg til å delta på kommunens arrangementer for å dele erfaringer rundt eget prosjekt.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten ved spørsmål.

Kontaktperson: Hege M. Askerød
E-post:
Telefon: 72 54 25 50

Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 

Sist oppdatert: 11.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward