Sportsfiske i Trondheim

Sportsfiske i Trondheim

Trondheim kommune samarbeider med TOFA (Trondheim Omland Fiskeadministrasjon) om fiskeforvaltningen i kommunen. Både TOFA og kommunen kan gi informasjon om fiskemulighetene i Trondheim.

Fiskeplass med rastebenk ved Nidelva.
Fiskeplass med rastebenk ved Nidelva.

Fiske i Trondheim kommune

I Trondheim kommune finnes det mange vann og tjern du kan fiske i. Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) har en brosjyre om fiskemuligheter. Brosjyren har også et godt oversiktskart.

Nyttig informasjon om fiske

TOFA sine nettsider finner du også mye nyttig informasjon om laksefiske, innlandsfiske, sjøfiske og fiskekort.

  • Husk at det ikke er lov å fiske med levende agn
  • Flytting av levende fisk er forbudt
  • Skitt fiske!
Mann som står å fikser i en elv
Bynært fiske i Nidelva.

Forvaltning av fiskeressursene

TOFA og Trondheim kommune kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt. Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i innlandsvatna, Nidelva og Trondheimsfjorden, ivareta bevaringsverdige fiskestammer, og for å unngå spredning av fremmede arter. Det utføres fiskekultiveringsarbeid i flere vatn/vassdrag for å opprettholde fiskebestander som er mer attraktive å fiske på.

Status for vann og tjern

Tidligere undersøkelser og registreringer i Trondheim:

 

Sist oppdatert: 04.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward