Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Regelverk for motorferdsel

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et definerte tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (sentral motorferdselforskrift).

Regelverket skal ikke hindre nødvendig ferdsel til definerte nytteformål. Men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I motorferdselsforskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Trondheim kommune har også en lokal forskrift som regulerer ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag innenfor kommunen (lokal motorferdselforskrift).

Søknadsskjema

Det må innhentes tillatelse fra grunneier ved motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

Kontakt Klima- og miljøenheten om du har spørsmål:

Telefon: 72 54 25 50

E-post:

Mer informasjon

Les mer om reglene i Miljødirektoratets hefte:

MOTORFERDSEL I UTMARK -MILJØDIREKTORATET

Sist oppdatert: 05.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward