Viltkart for Trondheim

Viltkart for Trondheim

Trondheim er rikt på vilt, på tross av at store arealer er bebygd. Vel 300 viltarter er registrert, over 80 prosent er fuglearter, det resterende er hovedsakelig pattedyr samt et fåtall amfibier og krypdyr. Næringsrike og produktive områder, gunstig klima og mange ulike naturtyper er årsaker til dette. Også sentrumsnært er det et stort mangfold av viltarter, grunnet nærhet til marka, Nidelvkorridoren og rike sjøfuglområder langs fjorden.

Viltkartet

Viltkartet som finnes i kommunens kartløsning på nett er et viktig verktøy for arealplanleggere, politikere, grunneiere og entreprenører for å ta hensyn til viltinteressene. Og du som er naturinteressert finner informasjon om en del av det biologiske mangfoldet i kommunen.

Slik åpnes viltkartet på nett

Utsnitt fra kommunens viltkart

Kartet inngår i kommunens kartløsning på nett. Når du har klikket deg inn på kartet kan du velge karttypen “Biomangfold og naturverdier” i nedtrekksmenyen til venstre, deretter kan du bruke tegnforklaringen for “Viltkart” som vist under. De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen.

tegnforklaring for kommunens viltkart

De registrerte viltområdene har fått tildelt en verdi ut fra kvalitetene områdene har for en eller flere viltarter, og er inndelt i kategoriene "svært viktig viltområde" (rødt), "viktig viltområde" (gult), "registrert viltområde/viltinteresser" (grønt) og "trekkveier for vilt" (brune linjer)

Faktaark for viltområder og viltarter

Trondheim kommune har utarbeidet faktaark for viltområder i Trondheim. Faktaarkene beskriver enkeltområder eller flere viltområder samlet. I tillegg er det laget faktaark for noen viltarter, blant annet grevling, flaggermus, hønsehauk, skogsfugl, elg, bever og kornkråke.

Har du informasjon om vilt

Har du informasjon om vilt, ta kontakt med Klima- og miljøenheten på telefon 72 54 25 50. Du kan også sende e-post til:

 

 

Sist oppdatert: 12.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward