Elbil

Elbil

Lading og parkering

Feil på Trondheim kommunes offentlige elbilladere kan meldes inn på

Kjøring i kollektivfelt

Hovedregelen er at busser og drosjer med taklykt kan kjøre i kollektivfeltene der skiltene viser det.

Disse kjøretøyene kan også bruke kollektivfelt:

 • elektriske og hydrogendrevne kjøretøy
  (Obs! Dette endres i løpet av 2024)
 • motorsykkel med to hjul uten sidevogn
 • moped med to hjul
  sykkel
 • uniformert utrykningskjøretøy
 • minibusser i løyvepliktig persontransport
 • minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Motorsykkel og moped med tre eller fire hjul kan ikke kjøre i kollektivfelt.

Hvis kollektivfeltet er på en motorvei eller motortrafikkvei, må kjøretøyet kunne kjøre i minst 40 kilometer i timen for å bruke feltet.

Endring i reglene for kjøring med elbil i kollektivfelt

Bystyret vedtok i september 2022 at elbilenes tilgang til kollektivet skal fjernes innen 2024.

For at forbud skal gjelde må det skiltes om med underskilt som sier “Gjelder ikke elmotorvogn”. Omskilting vil skje på fylkesveier i Trondheim kommune i løpet av juni 2024. Det er foreløpig ikke klart når kommunale- og riksveier vil bli skiltet om. Les mer på Statens vegvesen - trafikkregler for kollektivfelt. 

Bompenger

Fra og med 01.02.2023 gjelder følgende rabatter for nullutslippskjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke for Miljøpakken i Trondheim: 

 • 60 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1
 • 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstklassegruppe 2
 • 100 % rabatt for nullutslippskjøretøy innenfor kategori N1 (varebiler)
 • 100 % rabatt for kjøretøy drevet av hydrogengass (HY-kjøretøy)
 • 100 % rabatt for gasskjøretøy i takstklasse 2

For mer informasjon om bompengetakster se www.vegamot.no.

Takstvedtak for bompengeprosjekt i Trøndelag med
virkning fra 1.2.2023

Depositumet må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis du ikke betaler depositumet, vil du fortsatt få faktura for alle passeringer.

Det finnes lokale løsninger for hvordan man kan inngå avtale for elbiler. Ta kontakt med et bompengeselskap for å få mer informasjon.

Elbilenes andel av bompasseringer

Ved utgangen av 2022 består den totale personbilparken i miljøpakkeområdet av drøyt 146 000 biler. Av disse er 31 prosent elbiler, som er en økning fra 27 prosent på samme tid i fjor.

Det har vært et høyt antall nyregistrerte biler i Norge i 2023, også i miljøpakkeområdet. Av alle nyregistrerte personbiler i miljøpakkeområdet i 2023 var 87 prosent elbiler, mot 47 prosent i 2019.

Sist oppdatert: 18.06.2024

Fant du det du lette etter?