Elbil

Elbil

Lading og parkering

Kjøring i kollektivfelt

Hovedregelen i dag er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt. NB! Vær oppmerksom på bestemmelser som markeres med underskilt.

Endring i reglene for kjøring med elbil i kollektivfelt

Det er foreløpig ikke avklart om/når elbiler må ut av kollektivfeltene i Trondheim.

Statens vegvesen har ansvar for å lage et grunnlag for politisk behandling. Oppdatert informasjon vil legges ut her senere.

Bompenger

Fra 1.11.2021 er rabatten for nullutslippskjøretøy redusert fra 100 % til 80 % av ordinær takst fratrukket brikkerabatt i Miljøpakken og E6 Trondheim Stjørdal.

For de øvrige prosjekt i regionen er det inntil videre 100 % rabatt. Rabatten forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet på passeringstidspunktet.

Depositumet må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis du ikke betaler depositumet, vil du fortsatt få faktura for alle passeringer.

Det finnes lokale løsninger for hvordan man kan inngå avtale for elbiler. Ta kontakt med et bompengeselskap for å få mer informasjon.

Elbilenes andel av bompasseringer

Veksten i bruk av el-bil er fortsatt høy, og elbil-andelen er 26 % i Miljøpakkens bomstasjoner i oktober 2021.

Det er også kraftig vekst i salget av el-personbiler i Miljøpakkeområdet (Melhus,Trondheim, Malvik og Stjørdal), hvor andelen i oktober var 78 %. Andelen el i personbilbestanden var 19,5 % ved utgangen av oktober.

En gjennomsnittsdag er det 250 000 passeringer i bommene.

Tilskudd til ladeutstyr

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

Sist oppdatert: 30.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004