Energi i Grønn Barneby

Energi i Grønn Barneby

Ida og Markus - får ting til å skje

Ida og Markus - får ting til å skje- energiopplæring for barnehage og småskole

Energiopplæring i barnehagen er viktig for å lære små barn god miljøvennlige handlinger og holdninger. Vi vet at små barn tilegner seg mye lærdom i løpet av barnehagetida, og derfor er det viktig at energiopplæring også finner sin plass i barnehagehverdagen.

Denne aktivitetspermen er et forsøk på å bistå ansatte i barnehagen i deres arbeid med å lære små barn om energi og energisparing.

Lykke til med viktig miljøarbeid i barnehagen.

Ida og Markus

Innhold i aktivitetsarkene

 • Ark 1 - Vi sår karse
 • Ark 2 - Piske krem
 • Ark 3 - Lage smør
 • Ark 4 - Gni hender og kjenn varme
 • Ark 5 - Mat som råtner
 • Ark 6 - Hva er strøm
 • Ark 7 - Tell apparater som bruker strøm
 • Ark 8 - Vi lager et vannhjul
 • Ark 9 - Vi lager en vindmølle
 • Ark 10 - Lopper lagrer energi
 • Ark 11 - Vi kobler en strømkrets med batteri
 • Ark 12 - Vi lagrer varme i termos
 • Ark 13 - Vi holder varmen ved å isolere
 • Ark 14 - Sparedusj og vannkran
 • Ark 15 - Strømpoliti
 • Ark 16 - Mørkedag
 • Ark 17 - Vi studerer ulike typer lyspærer

Ida and Markus - make things happen

Ida and Markus - make things happen - Preschool & kindergarten

The Children’s Green City programme in Trondheim, Norway is celebrating it's 10th anniversary in 2012! It’s now 10 years since the first school in Trondheim was awarded Green Flag status by FEE Norway. We have recently developed an activity pack for young children between three- and nine-years-old around the themes of energy and energy conservation. This pack has been well received locally and we now want to share an English-language version of the pack with the wider Green Flag community.

Learning about energy and energy conservation is an important way for young children to understand and explore positive environmental behaviours and attitudes. We know that young children acquire a lot of information during their early years, and it is therefore important that learning about energy finds it's place in everyday preschool life.

In many countries, there has been little focus on environmental education in preschools. This activity pack is designed to help preschool staff in their efforts to teach young children about energy and energy conservation.

Ida and Markus make things happen

The teaching programme is the result of collaboration between Trondheim municipality’s Children's Green City project, the Trondheim Science Centre, and various preschools in Trondheim, Norway. The local network of Green Flag-certified preschools in Trondheim has been crucial to this work, both in highlighting the need for this type of teaching aid, and coming up with great ideas for activities and testing them in practice. Children's Green City would like to thank everyone who has contributed to making this training pack possible.

Good luck with the important environmental work in your preschool or primary school! (It is suitable for children aged 3 to 9 years)

Designs and materials have been prepared by the advertising agency ScanPartner.

Activity sheets 1-17 - table of contents

 • Activity 1 - We sow cress
 • Activity 2 - Whipped cream
 • Activity 3 - Making butter
 • Activity 4 - Rub your hands and feel the heat
 • Activity 5 - Food that rots
 • Activity 6 - What is electricity?
 • Activity 7 - Counting devices that use electricity
 • Activity 8 - Making a water wheel
 • Activity 9 - Making a windmill
 • Activity 10 - Pop balls storing energy
 • Activity 11 - Connecting an electric circuit to a battery
 • Activity 12 - Storing heat in a thermos flask
 • Activity 13 - Keeping warm with insulation
 • Activity 14 - Water saving shower heads and taps
 • Activity 15 - Electricity Police
 • Activity 16 - Dark day
 • Activity 17 - Studying different types of light bulbs

Vannhjul

Utlån av vannhjul til barnehager og skoler som arbeider med energi

Grønn Barneby har vannhjul til utlån til barnehager og skoler som jobber med energi i miljøarbeidet.

Et vannhjul kan være utgangspunkt for mye læring og samtale rundt temaet energi. Spesielt relevant er det når vi snakker om emner som energi, miljø, kraft og vann. Eksperimentering med et vannhjul kan også være en del av Grønt Flagg-arbeidet ved enheten. Dette kan være med å knytte vannhjulene opp mot strømsparing i praksis.

Vannhjul i bruk av Møllebakken barnehage

Informasjonsbrosjyre og bruksanvisning

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre og en bruksanvisning for hvordan man bruker et vannhjul. Der står det også litt om i hvilken sammenheng det kan være aktuelt å jobbe med vannhjulet.

Bestilling og henting

Utlån av vannhjulene er administrert av Grønn Barneby.

For bestilling av vannhjul, send e-post til:

Da vil du få melding om hvor du kan hente vannhjulet. Dette kan eventuelt hentes hos en barnehage/skole som har hatt det i over tre uker, eller det kan hentes hos Grønn Barneby( Bytorget), eller hos Statkraft varme ( Heimdal varmesentral).

Brosjyren med tips er rettet mot barnehager, men også skoler kan ha stort utbytte av å bruke vannhjul som en del av arbeidet med temaet energi.

Kraftskolen

Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren.

Læringsressursen består av 20 korte filmer om energi, oppgaver, quiz, oversikt over aktuelle kompetansemål og lenkesamlinger.

Vitensenteret

Grunnskoler i Trondheim kommune har gratis inngang og pedagogisk tilbud. Pedagogiske tilbud for barnehager og øvrige skoler er inkludert i inngangsbilletten.

Vitensenteret har en flott idebank av ulike energioppgaver/aktiviteter som man kan laste ned og gjennomføre med elevene ved hjelp av enkle midler.

Se mer på Bygg selv.

Miljolare.no

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder.

Sist oppdatert: 29.12.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward