Trafikkopplæring i Grønn Barneby

Trafikkopplæring i Grønn Barneby

Grønn Barneby ønsker å tilrettelegge for trafikkopplæring i grunnskoler og barnehager. Her finner du opplegg, tips og ideer til hvordan du kan drive målrettet opplæring på tvers av fag.

Det er mulig å sertifisere/resertifisere seg for Grønt flagg med trafikkopplæring som tema. Trafikkopplæringen skal bidra til bedre folkehelse og miljø ved at flere går eller sykler til og fra skolen i stedet for å bli kjørt.

Vi anbefaler og å ta kontakt med Miljøpakken reiserådgivere, ved kontaktperson:

Christiane Solheim telefon 95 81 66 34

Reiserådgiver Miljøpakken, Trondheim kommune

Du kan også sende e-post til:

Barnehagen

Trafikkopplæring i barnehagen

Her finner du tips og ideer til å gjennomføre trafikkopplæring i barnehagen. Informasjonen er hentet fra Trygg Trafikk sine nettsider.

Det er viktig med tidlig innsats for at barna skal bli gode trafikanter enten de går eller sykler. Derfor må trafikkopplæringen komme i gang på et tidlig tidspunkt. Barnehagen er et viktig ledd i opplæringen før barna begynner på skolen. Når barna begynne på skolen er trafikkopplæring er forankret i Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn.

Trygg Trafikk har utviklet et opplegg for trafikkopplæring i barnehagen som heter beltedyret Tarkus. Dette er et pedagogisk opplegg som gir barna kjennskap til trafikk og hvordan man blant annet skal opptre når man er på tur til fots, bil eller annen kollektivtransport.

Lokale læreplaner

Eksempler på lokale trafikkplaner i trafikk

Her finner du lokale trafikkplaner som kan benyttes som inspirasjon og veiledning for å komme i gang med trafikkundervisning ved din enhet.

Flere skoler har utviklet egne lokale trafikkplaner for å ivareta trafikkopplæringen til elevene. På denne måten settes undervisningen i system, og den blir lettere å gjennomføre. Det er viktig at elevene blir rustet på en god måte slik at de kan bevege seg trygt i trafikken.

Trygg Trafikk har samarbeid med skoler som har utarbeidet lokale planer for trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Det er mulig å sertifisere/resertifisere seg for Grønt flagg med trafikkopplæring som tema. Trafikkopplæringen skal bidra til bedre folkehelse og miljø ved at flere går eller sykler til og fra skolen i stedet for å bli kjørt.

1. til 4. trinn

Trafikkopplæring 1.-4. trinn

Her finner du tips og ideer til å gjennomføre trafikkopplæring på 1.-4. trinn. Informasjonen er hovedsakelig hentet fra Trygg Trafikk sine nettsider. Vi har samlet det som er relevant for 1.-4. trinn på denne siden.

Det er viktig med tidlig innsats for at barna skal bli gode trafikanter enten de går eller sykler. Derfor må trafikkopplæringen komme i gang på et tidlig tidspunkt. Trafikkopplæring er forankret i Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn.

Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringa

 • 1. trinn: Trafikktrening i skolens nærområde.
 • 2. trinn: Enkle trafikkregler. Skoleveien; gåløype og gåprøve.
 • 3. trinn: Undersøkelse av egen skolevei, tellinger og registreringer.
 • 4. trinn: Trafikkregler. Forberedende sykkelopplæring; enkel teori og trening i trygge omgivelser.

Trygg Trafikk sine ressurssider til bruk i undervisningen

I tillegg kan den enkelte skole utarbeide en lokal trafikkplan. Dette for at skolen skal innarbeide gode rutiner, og sikre at trafikkopplæringen blir ivaretatt på en god måte. Trygg Trafikk har en rekke ambassadørskoler. Disse skolene har utarbeidet sine lokale planer i trafikk. Ta en kikk på disse planene, og du vil få mange gode ideer til undervisningsopplegg, samt se hvordan en lokal trafikkplan kan lages ved den enkelte skole.

Eksempel på lokal trafikkplan: Se avsnittet om lokale læreplaner

Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn

Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Andre relevante kompetansemål

 • Gjøre samfunnsfaglige undersøkelser som krever telling og regning og presentere resultatene av undersøkelsene (Samfunnsfag etter 4. trinn).
 • Lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og konsekvenser ved å bryte normene (Samfunnsfag etter 4. trinn).

Samarbeid med foreldre

For at barn skal få mest mulig trening i å sykle i trafikken, er det viktig at de foreldre/foresatte sykler sammen med dem. Ved å gjøre dette så ofte som mulig vil barna få mengdetrening og gradvis bli mer rustet for å ta ansvar selv. Anbefalinger fra Trygg Trafikk sier at barn kan sykle i blandet trafikk fra omkring 10 år. Det er foreldre/foresatte som avgjør om barnet har de ferdighetene og er «modent» nok for å sykle på egen hånd, f. eks til og fra skolen. Likevel bør man starte trening i samarbeid med voksne på et tidligere tidspunkt.

Det er viktig at de voksne følger tett opp slik at riktige vaner blir innøvd når man sykler i trafikken. Barn kan f. eks sykle i følge med foreldre til og fra skolen fra og med 1. trinn. Dette gir tidlig mengdetrening i blandet trafikk. Samtidig blir man kjent med sin egen skolevei.

5. til 7. trinn

Trafikkopplæring 5.-7. trinn

Her finner du tips og ideer til å gjennomføre trafikkopplæring på 5.-7. trinn. Informasjonen er hovedsakelig hentet fra Trygg Trafikk sine nettsider. Vi har samlet det som er relevant for 5.-7. trinn på denne siden.

Det er viktig med tidlig innsats for at barna skal bli gode trafikanter enten de går eller sykler. Derfor må trafikkopplæringen komme i gang på et tidlig tidspunkt. Trafikkopplæring er forankret i Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn.

Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringa

 • 5. trinn: Trening på sykkel i enkel trafikk, sammen med voksne
 • 6. trinn: Teori og trening på sykkel i krevende trafikk
 • 7. trinn: Selvstendig sykling i trafikken

Trygg Trafikk sine ressurssider til bruk i undervisningen

I tillegg kan den enkelte skole utarbeide en lokal trafikkplan. Dette for at skolen skal innarbeide gode rutiner, og sikre at trafikkopplæringen blir ivaretatt på en god måte. Trygg Trafikk har en rekke ambassadørskoler. Disse skolene har utarbeidet sine lokale planer i trafikk. Ta en kikk på disse planene, og du vil få mange gode ideer til undervisningsopplegg, samt se hvordan en lokal trafikkplan kan lages ved den enkelte skole.

Eksempel på lokal trafikkplan: Se avsnittet om lokale læreplaner

Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Trygg Trafikk sier følgende om trafikkopplæringen

For å nå målet er det viktig at elevene får jevn og god trafikkopplæring på alle trinn. Små drypp med teori og ikke minst praktisk trening fordelt utover skoleåret må til for å ferdes trygt i trafikken.

Samarbeid med foreldre

For at barn skal få mest mulig trening i å sykle i trafikken, er det viktig at de foreldre/foresatte sykler sammen med dem. Ved å gjøre dette så ofte som mulig vil barna få mengdetrening og gradvis bli mer rustet for å ta ansvar selv. Anbefalinger fra Trygg Trafikk sier at barn kan sykle i blandet trafikk fra omkring 10 år.

Det er foreldre/foresatte som avgjør om barnet har de ferdighetene og er «modent» nok for å sykle på egen hånd, f.eks. til og fra skolen. Likevel bør man starte trening i samarbeid med voksne på et tidligere tidspunkt. Det er viktig at de voksne følger tett opp slik at riktige vaner blir innøvd når man sykler i trafikken. Barn kan f. eks sykle i følge med foreldre til og fra skolen fra og med 1. trinn. Dette gir tidlig mengdetrening i blandet trafikk. Samtidig blir man kjent med sin egen skolevei.

8. til 10. trinn

Trafikkopplæring 8.-10. trinn

Her finner du tips og ideer til å gjennomføre trafikkopplæring på 8.-10. trinn. Informasjonen er hovedsakelig hentet fra Trygg Trafikk sine nettsider. Vi har samlet det som er relevant for 8.-10. trinn på denne siden.

Det er viktig med tidlig innsats for at ungdommene skal bli gode trafikanter enten de går eller sykler. Derfor må trafikkopplæringen komme i gang på et tidlig tidspunkt. Det er også viktig opplæringen følges opp når elevene kommer på ungdomsskolen. Trafikkopplæring er forankret i Kunnskapsløftet med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn.

Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringa

 • 8. trinn: Sykkelhjelm og refleks
 • 9. trinn: Rusmidler i trafikken, lys, syn og farger
 • 10. trinn: Bilbelte, hjelm, fart og akselerasjon

Trygg Trafikk sine ressurssider til bruk i undervisningen

I tillegg kan den enkelte skole utarbeide en lokal trafikkplan. Dette for at skolen skal innarbeide gode rutiner, og sikre at trafikkopplæringen blir ivaretatt på en god måte. Trygg Trafikk har en rekke ambassadørskoler. Disse skolene har utarbeidet sine lokale planer i trafikk. Ta en kikk på disse planene, og du vil få mange gode ideer til undervisningsopplegg, samt se hvordan en lokal trafikkplan kan lages ved den enkelte skole.

Eksempel på lokal trafikkplan: Se avsnittet om lokale læreplaner

Kompetansemål i kroppsøving etter 10. trinn

Elevene skal

 • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (fenomener og stoffer)
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon (fenomener og stoffer

Andre relevante kompetansemål i naturfag etter 10. trinn

Elevene skal

 • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare
 • resultatene (fenomener og stoffer)
 • gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene (kropp og helse)
 • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler (forskerspiren)
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen (forskerspiren)

Bystyrevedtak sykling

Sist oppdatert: 23.12.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward