Barns miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning

Barns miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning

Alle barnehager, skoler og skolefritidsordninger i kommunen må planlegges, godkjennes og driftes etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften skal bidra til at barn og elever har et helsefremmende miljø og beskyttes mot risikoforhold i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger.

Kommunens ansvar

I Trondheim kommune er det Klima- og miljøenheten som godkjenner, fører tilsyn og gir veiledning etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

Barnehager og skolers ansvar

Barnehager og skoler har informasjonsplikt til barnehagebarn, elever og foreldre om

 • forskriftens krav til det fysiske miljøet
 • muligheten til å henvende seg til kommunen
 • forhold i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen
 • faktiske forhold i miljøet som kan skade helsen til barna eller elevene.

Barnehager og skoler har informasjonsplikt til Klima- og miljøenheten om

 • forhold ved ute- og innemiljøet som åpenbart kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse. Forholdet må være av en viss alvorlighetsgrad og/eller dreie seg om risikoforhold som varer over tid.

Eksempler på opplysninger

 • utfordringer med inneklima
 • ventilasjonsanlegg som ikke virker
 • høye konsentrasjoner av radon
 • utilfredsstillende renhold
 • sanitærforhold
 • vannlekkasje
 • forhold som kan forårsake smitte blant barn og unge
 • skadedyr
 • vedlikehold og risikofaktorer i utemiljøet
 • oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer
 • eksterne forhold ved barnehagen og skolen (støyende arbeid, støv og så videre)
 • alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende)
 • hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne)
 • hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.

Informasjonen sendes til Klima- og miljøenheten på klima-

Vi trenger:

 • en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet
 • informasjon om kontaktperson
 • kopi av avviksmelding/skademelding.

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 72 54 25 50.

Byggearbeider ved barnehager og skoler

Klima- og miljøenheten ønsker å få melding dersom

 • det foregår byggearbeider på eller i nærheten av barnehagen eller skolen samtidig som det er barnehage- eller skoledrift i lokalene
 • byggearbeidet påvirker helse og miljø i form av støy, rystelser, støv, sikkerhetsmessige forhold eller dårlig inneluft og som varer mer enn en uke.

Eksempler på aktuelle problemstillinger er:

 • massetransport på barns utelekeområde
 • støyende betongarbeider (meisling/skjæring)
 • spunting av byggegrop
 • utvendige fasade- og takarbeider
 • avstengt ventilasjonsanlegg over en lengre periode.

Aktuell informasjon

Klima- og miljøenheten har laget noen faktaark med informasjon om barns miljø i skoler og barnehager.


Matallergi: Helsedirektoratet har utformet faglige råd for håndtering av matallergi i barnehager og skoler. Mer informasjon om matallergi i barnehager og skoler finner du på Helsedirektoratet sin nettside.

Smittevern: Folkehelseinstituttet har en egen side med informasjon om smittevern i barnehager og skoler. Her finner dere informasjon om skadedyrbekjempelse, hygieneråd, råd for når barn bør holdes hjemme fra barnehagen og hvordan unngå spredning av sykdom. Du kan lese mer om Folkehelseinstituttet sin nettside.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?