Solarier

Solarier

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Meldeplikt og krav til utstyr

Melding kan ordnes via nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomberedskap, (DSA).

Virksomhetene plikter å påse at apparater, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften.

For mer informasjon om krav til solarier se Direktoratets nettsider:

Lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen ved Klima- og miljøenheten før de tas i bruk, jamfør forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Skjema for melding til Klima- og miljøenheten:

Tilsyn og kontaktinformasjon

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune fører tilsyn med solarier etter de nevnte forskrifter og kan kontaktes slik:

Telefon: 72 54 25 50

E-post:

 

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?