Ulykkesbildet i Trondheim

Ulykkesbildet i Trondheim

Det er flere kilder til informasjon om ulykkessituasjonen i Trondheim. Her finner du en oversikt over nasjonale og lokale data.

Nasjonal statistikk

Helsedirektoratet v/Norsk pasientregister utarbeider statistikk over ulykkesskader i helseforetakene og legevaktene i de største byene.

Folkehelseinstituttet utarbeider årlig folkehelseprofiler for kommunene med indikatorer for befolkningens folkehelse, herunder ulykker og skader.

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim 2012-2016 med Skolevegrapport 2012-2016 ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2013.

Trafikksikkerhetsplanen peker ut to viktige områder hvor kommunen har høyere skadetall enn landet for øvrig. Det gjelder myke trafikanter og mopedførere. Planen legger stor vekt på adferdsrettede trafikanttiltak, og det rettes særlig fokus på aldersgruppen 16-24 år.

Lokal statistikk

Legebehandlede skader registreres ved Legevakta i Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim og ved St. Olavs hospital. Fra nasjonal statistikk vet vi at ca. 7-9 prosent av legebehandlede skader håndteres på sykehusene, de øvrige på kommunal legevakt eller i legepraksis.

Skader behandlet ved legevakta og St. Olavs hospital skal innrapporteres til Norsk pasientregister, som utarbeider nasjonale og lokale oversikter. Datatekniske problemer har medført at vi mangler lokale data for de siste årene.

Trafikkulykker

Lokale politiregistrerte trafikkskadedata registreres av Vegvesen og politi og finnes i Trafikksikkerhetsplan for Trondheim. Forsikringsselskapene har også egne register over skader.

Barneulykker

Skader i barnehager og skoler rapporteres også inn til forsikringsselskaper.

Tannskader

Tannskader som behandles av tannleger blir ikke registrert i noe sentralt register.

Arbeidsulykker

Arbeidstilsynet fører register over arbeidsulykker.

 

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?