Brovakten kulturhus

Inngangspartiet til Brovakten. Huset er rødt med blå dør. Vinduene har hvite rammer. Til høyre i bildet ser vi stammen på et tre, som også har grener hengende foran huset.

Kontakt Brovakten kulturhus

Se kart

Organisering

"Verdens minste kulturhus i Trondheim"
for "verdens minste Trondhjemmere" 🎵💃🎨 

Velkommen til oss på Brovakten - kulturhuset for Trondheims yngste innbyggere! 

På hverdagene vil vi legge til rette for besøk fra barnehager, enten det er for å ha en base for utforsking av byen og sentrum, eller det er kulturelle tilbud fra Den Kulturelle Barnehagesekken, Remida, Lydhør eller andre samarbeidspartnere.

I helgene og på kveldstid vil vi legge til rette for at familier skal kunne komme på besøk for å oppleve kultur sammen!

Vi vil at alle barn - uavhengig av bakgrunn - skal ha muligheten til å oppleve kunst og kultur på nært hold, og målet vårt er å alltid ha gratis forestillinger, konserter, workshops, barnefestivaler og opplevelser. 

 

Barn som maler Barn danser på scenen sammen med en gitarist på konsert

Kulturprogram på Brovakten kulturhus

Iduns Epler

Lørdag 04.mai, og søndag 05.mai. Klokkeslett kommer 

Iduns Epler er en spennende forestilling for barn med nyskrevet musikk og en ny vri på den kjente norrøne fortellingen, og fremføres av Teatertrubadurene. 

Dette blir en gratis forestilling for barnefamilier (passer for barn i alderen 4-8 år).

Påmelding kommer! 

Plakat for forestillingen "Iduns Epler". En person er kledd ut som en stor ørnefugl, og holder en lang stokk. Fra stokken henger det en jente ikledd vikingklær. Begge er langt oppe i lufta.

Brovaktens historie

Les om Brovaktens historie her

Opprinnelig var Brovakten bygget som vaktbygning, for å overvåke ferdselen over Gamle Bybro. Vollmesterboligen hadde en militær funksjon fram til 1816. Etter dette fungerte huset som aksisehus, det vil si et hus hvor det ble krevd inn toll (aksise) for varer som ble innført i byen. 

Murbygningen som står der i dag, erstattet den gamle trebygningen i 1795. I 1927 ble bygningen fredet, og den ble bygget om til barnehage i 1968. 

Siden avvikling av barnehagedriften ved Kongsgården barnehage i 2016 har det vært ulike kunst- og kulturaktiviteter for barn i Kongsgården.

I 2022 ble det vedtatt å fortsette og utvikle Kongsgården som et kulturhus for barn og deres familier, og i 2023 begynte vi arbeidet med å gjøre om huset ved hjelp av kunst og kultur. I 2024 skiftet Kongsgården navn til Brovakten kulturhus for å markere byggets eldre historie som vakthus ved Bybrua.

I fortsettelsen vil det være en viktig oppgave for Kongsgården å være en arena hvor barn opplever kunst og kultur av høy kvalitet, utvikler seg innenfor estetiske uttrykksformer og finner en arena for å uttrykke seg selv. I tillegg er det viktig at Kongsgården gjør seg selv sentral i utviklingen av kunst- og kultur for små barn. Dette er et oppdrag kommunen kan løse alene. Et samarbeid med ulike aktører er derfor en stor del av arbeidet ved Kongsgården.

Fra Trondheimsløftet: “Framtidas Trondheim skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv, kulturliv, idrett, tros- og livssynssamfunn, ideell og frivillig sektor. Vi utløser kreativitet, engasjement, ny kunnskap og nye løsninger ved å være nysgjerrige, involverende og lyttende til hverandre”. 

Aktører og samarbeidspartnere

Remida - senter for kreativ gjenbruk:

ReMida tilbyr et mangfold av materialer som er samlet inn fra den lokale industrien. Vår oppgave er å synliggjøre materialenes estetikk og potensiale til bruk i kreative leke og læreprosesser.

Remida sin hjemmeside

Lydhør - lek og lydkunst for de yngste:

Lydhør består av flere kunstnere som eksperimenterer med kunst laget av gjenvinning, natur og musikk. 

Lydhør sin hjemmeside

Kulturskolen i Trondheim:

Brovakten brukes jevnlig som lokale for produksjoner arrangert av Den Kulturelle Barnehagesekken fra Trondheim Kulturskole, og vi samarbeider om booking av kulturelle tilbud for barn på Brovakten. 

Kulturskolens nettside

Brovaktens samarbeidsnettverk

I forbindelse med utviklingen av gamle Kongsgården barnehage som et kulturhus for barn i alderen 0-6 år inviterer Trondheim kommune til seminarrekken Kongs-tanken. Seminarrekken arrangeres i regi av universitetskommunen TRD3.0 og har til hensikt å skape en uformell arena, eller møteplass, mellom ansatte som jobber med små barn og forskere fra et bredt spekter av NTNUs kunnskapsmiljø, for å diskutere og utforske ulike tema som er viktige for små barn 

Les mer om Kongs-tanken her

Kongs-tanken inngår som en del av arbeidet med å utvikle Kongsgården som et kulturhus for små barn, som i sin tur må ses i sammenheng med kommunens innsats for å styrke kunst og kultur til de yngste barna. Kongs-tanken skal bidra til at kommunens innsats på dette området skjer på grunnlag av kunnskap som kommer ut av samspill mellom de som yter tjenester til små barn og deres familier i kommunen og forskningsmiljø ved NTNU og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Kongs-tanken legger til rette for at slikt samspill skal skje ved å skape en fysisk møteplass for kunnskapsutveksling mellom praksis og forskning. Ambisjonen er at seminarene skaper et grunnlag for videre samarbeid, i form av nettverksbygging, eller samarbeid om å utvikle en konkret idé eller et prosjekt. Dette er i tråd med universitetskommunen TRD3.0, som skal bidra til å realisere politiske ambisjoner, styrke relevansen av forskning og utdanninger, og gi grunnlag for innovasjon innenfor alle kommunens tjenesteområder.  

Kommende seminarer:

13.02.24 - Tema: barn, nærmiljø og samfunn (utsatt på ubestemt tid)
23.05.24 - Tema: rom for relasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brovakten kulturhus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Nora Finseraas

Rådgiver ved Oppvekstadministrasjonen
Telefon: 90 86 62 73
E-post:

Andreas Khalid L. Solhammer Belboe

Kulturkoordinator ved Kulturenheten
Telefon: 90 21 74 58
E-post:

 

Kalender

Sist oppdatert: 12.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward