Lade Motor

Lade Motor

Lade Motor er et tilbud til ungdommer som er interessert i motorrelatert aktivitet, som bilcross og mekanikk. Tilbudet er i dag spesielt for ungdom som er eller står i fare for utenforskap.

Åpningstider

Lade Motor har åpent to kvelder i uka.

I tillegg arrangeres det flere helgeutflukter til bilcrosstevner i løpet av året.

Kontakt - hvor og hvem er vi?

Kulturenheten har overtatt ansvaret for fritidstilbudet Lade Motor fra oktober 2023.

Besøksadresse

Håkon Magnussons gate 5
7041 Trondheim

Kontakt

Tonje Anita Kraft, avdelingsleder
tlf. 90 81 18 69
tonje.anita.kraft@trondheim.kommune.no

Geir Mellingsæter
tlf. 48 17 40 99
geir.mellingsater@trondheim.kommune.no

Om Lade Motor

Lade Motor er dels et skoletiltak og dels et fritidstiltak. Dagskolen har tilbud i skoletiden, og Kulturenheten har ansvar for fritidstilbudet (kalt Lade Motor Racing). Aktiviteten er motorrelatert med vekt på bilcross og mekanikk.

Deltakerne rekrutteres primært gjennom Barne- og familietjenesten / Uteseksjonen, men det er også mulig å kontakte Geir Mellingsæter direkte. Målsettingen er å hindre videre negativ utvikling for deltakerne gjennom inkludering i et positivt fritidsmiljø og mestringsopplevelser.

Sist oppdatert: 23.10.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB