Fritidsklubb for ungdom

Fritidsklubb for ungdom

Trondheim kommune driver fritidsklubber i alle bydeler. Fritidsklubbene er primært et tilbud for ungdom, men mange av klubbene har også tilbud for tweenies (5. - 7. trinn). I tillegg har noen av klubbene tilbud for andre grupper.

På fritidsklubben kan ungdom oppleve eller delta i ulike aktiviteter. Som ungdom får du hjelp til å realisere egne ideer, og mulighet til å oppleve mestring og kulturell vekst. Ungdommene som bruker tilbudet har reell innflytelse på innhold og utvikling.

Alle tilbud er rusfri, og det er voksne ansatte med kultur- og sosialfaglig bakgrunn til stede på alle åpningsdager.

Oversikt over fritidsklubbene

Kulturenheten har ansvaret for fritidsklubber i til sammen 11 faste lokaler i bydelene.

Andre kommunale fritidsklubber

Rosenborg skole driver Klubben på Rosenborg.

Byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for ungdom

Lade Motor

Lade Motor er dels et skoletiltak gjennom Dagskolen og dels et fritidstiltak kalt Lade Motor Racing. Aktiviteten er motorrelatert med vekt på bilcross og mekanikk. Lade Motor holder til i samme bygg som Lade fritidsklubb.

Les mer om Lade Motor

Tirsdagsklubben på Enter

Tirsdagsklubben er et åpent tilbud for alle fra 12-18 år. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Tirsdagsklubben holder til i Enter fritidsklubb sine lokaler i Rostenhallen.

Les mer om Tirsdagsklubben

Se hva vi gjør på Tirsdagsklubben på Facebook

Strinda ung

Strinda ung er et tilbud for deg som er fra 13-16 år som har lyst til å drive på med en aktivitet eller hobby i fritiden din. Tilbudet drives i samarbeid mellom Strinda frivilligsentral og Kulturenheten, og holder til i Gulhuset på Voll gård.

Les mer om Strinda Ung

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus, midt i sentrum av Trondheim. Hovedmålgruppa er ungdom fra 16-25 år som ønsker å oppleve, utforske og utøve kultur.

Les mer om Kultursenteret ISAK

NOVA – det digitale kulturhuset

NOVA er en nasjonal digital møteplass for ungdom som driver med datakultur, gaming/e-sport og andre fritidsaktiviteter. Vi bruker Discord, en brukervennlig og tilgjengelig plattform mange ungdommer allerede kjenner godt. Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom og kategorier/etasjer hvor ungdom kan møtes digitalt for å spille, holde på med kreative aktiviteter og være sammen på en trygg sosial arena med andre ungdommer og kompetente voksne til stede.

Les mer om NOVA på vår nettside

Ute for ungdom

Ute for ungdom (tidl. Team som tåler) er et samarbeid mellom Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole i Heimdal bydel. Teamet består av ansatte fra Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole. De ansatte i teamet møter ungdommer på ulike arenaer på dagtid og kveldstid. Teamet går oppsøkende ute i Heimdal bydel på ettermiddag og kveld.

Les mer om Ute for ungdom

Sist oppdatert: 19.10.2023

Fant du det du lette etter?