Kulturtilbud og fritidsklubber for ungdom

Kulturtilbud og fritidsklubber for ungdom

Trondheim kommune driver fritidsklubber og kulturtilbud for ungdom i alle bydeler.

Vi legger til rette for kulturutøvelse, formidling og opplevelse, og hjelper ungdom til å realisere egne ideer. Vi gir den enkelte ungdom mulighet til å oppleve mestring og kulturell vekst, og gir ungdom reell innflytelse.

Fritidsklubber og kulturhus for ungdom

Kulturenheten har ansvaret for fritidsklubber og kulturhus for ungdom i til sammen 11 faste lokaler i bydelene.

De fleste fritidsklubbene er for ungdom fra 8. trinn til og med 17 år.

Andre kommunale fritidsklubber

Biblioteket driver Kulturtribunen på Ranheim.

Rosenborg skole driver Klubben på Rosenborg.

Byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for ungdom

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus, midt i sentrum av Trondheim. Hovedmålgruppa er ungdom fra 16-25 år som ønsker å oppleve, utforske og utøve kultur.

Les mer om Kultursenteret ISAK

Tirsdagsklubben på Enter

Tirsdagsklubben er et åpent tilbud for alle fra 12-18 år. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

  • Enter Kulturhus i Rostenhallen
  • Tirsdager kl. 17.00-20.30
  • Gratis inngang

Se hva vi gjør på Tirsdagsklubben på Facebook

Strinda ung

Strinda ung er et helt nytt tilbud for deg som er fra 13-16 år som har lyst til å drive på med aktivitet eller en hobby i fritiden din. 

Oppmøte i Gulhuset, torsdager fra kl.18.00-20.30 (oppstart 27. januar)
Les mer om Strinda Ung 

UKM

UKM er en storstilt mønstring av kulturuttrykk for, av og med ungdom. UKM lokalmønstring i Trondheim arrangeres på Kultursenteret ISAK hver vår.

Les mer om UKM

NOVA – det digitale kulturhuset

NOVA er en nasjonal digital møteplass for ungdom som driver med datakultur, gaming/e-sport og andre fritidsaktiviteter. Vi bruker Discord, en brukervennlig og tilgjengelig plattform mange ungdommer allerede kjenner godt. Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom og kategorier/etasjer hvor ungdom kan møtes digitalt for å spille, holde på med kreative aktiviteter og være sammen på en trygg sosial arena med andre ungdommer og kompetente voksne til stede.

For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.novakulturhus.no

Team som tåler

Team som tåler er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole i Heimdal bydel. Teamet består av ansatte fra Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole. De ansatte i teamet møter ungdommer på ulike arenaer på dagtid og kveldstid. Teamet går oppsøkende ute i Heimdal bydel på ettermiddag og kveld. Ungdom på Heimdal kjenner oss som Ute for ungdom.

Les mer om Team som tåler

Sist oppdatert: 21.01.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006